forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

objektif-eremObjektif canl? yay?n?nda Yönetmen Erem ?entürk, Gezi olaylar?yla ilgili "Ba?bakan özür dileseydi Türkiye yanard?" dedi... 

Beyaz TV'de yay?nlanan programda 17 Aral?k'ta ba?layan rü?vet ve yolsuzluk operasyonuyla Gezi süreci tart???ld?.

Program?n di?er konuklar?, Gezi olaylar?nda aktivist olarak rol alan belgesel yönetmeni Ay?e Acar ve Sabit Fikir yazar? Selçuk Uygur ile Yeni ?afak Gazetesi yazar? Cem Küçük'tü.

"BA?BAKAN ÖZÜR D?LESEYD? TÜRK?YE YANARDI"

Programda Ba?bakan Erdo?an'?n polis ?iddetinden dolay? özür dilemesi gerekti?ini savunan konuklara Erem ?entürk tepki gösterdi.

?entürk "Baz? AK Partililerin de Gezicilerin de a?z?nda sak?z ettikleri bir laf vard?: Ba?bakan bir özür dilese her?ey hallolur" diye.. Allah dik duran o Ba?bakan'dan raz? olsun.. E?er Ba?bakan az?c?k özür dileseydi bu ülke Brezilya gibi yan?yordu.." derken, Selçuk Uygur daCumhurba?kan? Abdullah Gül'ün aç?klamalar?n? örnek vererek "Cumhurba?kan? Gül, 3 Haziran'da 'Mesaj al?nm??t?r' dedi?inde insanlara bir rahatlama geldi" dedi.

"SOKAKTAK? ?NSANLARI DOM?NE EDEN GÜÇLER VARDI"

Erem ?entürk de "Ba?bakan Erdo?an Kuzey Afrika'dan dönü?ünde yapt??? konu?mayla ülkeyi kurtard?.. Sokakta duran insanlar? domine eden güçler ve örgütler vard?." diyerek olaylar?n istismar edildi?ini savundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri