forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

turkiye-mitmansetCumhurba?kanl??? Bas?n Ba?dan??man? Ahmet Sever, Türkiye Gazetesi'nde "Korkunç Narkoz Plan?" ba?l???yla yay?nlanan haberdeki iddialar? yalanlad?.

Cumhurba?kanl??? Bas?n Ba?dan??man? Ahmet Sever, "Korkunç Narkoz Plan?" ba?l???yla yay?nlanan haberdeki iddialarla ilgili, Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün M?T Müste?ar? Hakan Fidan'a "ifade verin, sorun ç?kmaz" ?eklinde cevap vermesinin asla ve kesinlikle söz konusu olmad???n?, tam aksine ifade vermeye gitmemesini kesin bir dille aktard???n? bildirdi.

Cumhurba?kanl??? Bas?n Ba?dan??man? Ahmet Sever, bir gazetede "Korkunç Narkoz Plan?" ba?l???yla yay?nlanan ve 2012'de KCK soru?turmas? kapsam?nda ifadeye ça?r?lan M?T Müste?ar? Fidan'?n Cumhurba?kan? Gül ile görü?mesinde "ifadenizi verin" cevab? ald??? iddias?n?n yer ald??? haberle ilgili AA muhabirine aç?klama yapt?.
      
Cumhurba?kan? Gül'ün M?T Müste?ar? Fidan'a "ifade verin, sorun ç?kmaz" ?eklinde cevap vermesinin asla ve kesinlikle söz konusu olmad???n?, tam aksine ifade vermeye gitmemesini kesin bir dille aktard???n? belirten Sever, Gül'ün o dönemde bu sorunun ?üyu bulmamas? için büyük çaba harcad???n? vurgulad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri