forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Rekabet Kurulu onaylad?... ??te Sabah ve ATV'nin yeni sahibi...

Aktif .

ET?KETLER:Zirve Holding

sabah-atvRekabet Kurumu, Sabah-Atv’nin Zirve Holding’e sat???na onay verdi. ?znin ç?kmas?yla birlikte Sabah ve atv’nin yüzde 75’ine sahip Turkuvaz ?irketinin hisseleri Çal?k Holding’ten Zirve Holding’e geçti.


Böylece Kalyon ?n?aat’?n sahibi Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi oldu?u Zirve Holding, Sabah-atv’nin yeni patronu oldu. Ancak aç?klamadan Katarl?lar'?n ?irketteki yüzde 25'lik pay?n?n devam etti?i anla??l?yor.

??RKET?N SERMAYES?

Kalyon ?n?aat'?n ba?l? oldu?u Zirve Holding'in ?stanbul Ticaret Odas?’na kayd? 23 A?ustos 2013’te yap?ld?. Yönetim Kurulu Ba?kan? konumunda ise Ömer Faruk Kalyoncu bulunuyor. ?irketin sermayesi ise 380 milyon TL olarak belirlendi.

Ciner Grubu taraf?ndan Dinç Bilgin'den sat?n al?nan Sabah Gazetesi ve ATV'ye TMSF 2007 y?l?nda el koymu?, daha sonra da grup 22 Nisan 2008'de 1.1 milyar dolar kar??l???nda Çal?k Grubu'na sat?lm??t?.

MURDOCH ALMAK ?STEM??T?

Çal?k Grubu'nun Sabah ve ATV'yi satmak istedi?i uzun süredir biliniyordu. Geçti?imiz y?l Rupert Murdoch’un sahibi oldu?u News Corp talip olmu?, ancak bir süre sonra görü?meler anla?ma olmadan sonland?r?lm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri