forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Fatih Saraç

fatih-saracHabertürk ba?ban vekili Fatih Saraç kendi iste?iyle ismini künyeden ç?kartt?... 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile telefon görü?meleri internette yay?nlanan ve bu ses kay?tlar?n?n ard?ndan Türkiye'nin gündemine oturan Habertürk Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kanvekili Fatih Saraç, gazetenin künyesinden ç?kar?ld?.

Ciner Medya, Fatih Saraç'?n isminin kendi iste?iyle ç?kar?ld???n? belirterek ?u aç?klamalarda bulundu:

"De?erli Yönetim Kurulu Üyemiz Say?n Fatih Saraç'la ilgili olarak Habertürk Gazetesi'nin künyesinde yap?lan tasarruf, Say?n Fatih Saraç'?n kendiiste?iyle gerçekle?tirilmi? olup, buna ili?kin olarak çe?itli internet siteleri ve sosyal medya ortam?nda aksi yönde yap?lan haber ve yorumlar?n hiç bir asl? esas? bulunmamaktad?r."

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri