forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Hidayet Tutsal: Star'dan kendi iste?imle ayr?ld?m...

Aktif .

hidayetStar Gazetesi'nden Ba?bakan'?n talimat?yla kovuldu?u iddialar?na Twitter'dan cevap veren Hidayet Tuksal "kendi iste?imle ayr?ld?m" dedi.

 

 

Ba?bakan'?n Hidayet Tuksal'? Star'dan kovmas? iin Mustafa Karaalio?lu'na talimat verdi?i ynndeki iddialara kar??l?k Hidayet Tuksal "kendi iste?imle ayr?ld?m" dedi.

Twitter'dan hakk?nda ?kan iddialara cevap veren Tuksal'?n "M. Karaalio?lu'nu karalamay?n!" mesaj? da dikkat ekti:

Hidayet Tuksal ?@HidayetTuksal  10 sa.

Star'dan tamamen kendi iste?imle ayr?lm??t?m, ba?ka ?eyler yapmak istiyordum, bo?una M. Karaalio?lu'nu karalamay?n!

Bugn Serbestiyet.com'da da ayr?l?? nedeni yazd?:


Tapeleri glerek dinledi?ini belirten Tuksal bizim camian?n erkekleri byle ho?lar?na gitmeyen tav?rlar?mla kar??la?t?klar?nda hep ayn? tr tepkiler veriyorlar: Bu kendini ne zannediyor yaaa? dedi.

??te Tuksal?n o yaz?s?:

Stardan nas?l ayr?ld?m? Gerekler ve yalanlar 

Ak?am ge vakit o?lum a?a?? kattan seslendi: Anne seninle ilgili yeni bi ?ey ?km??! 

Allah Allah dedim, ne olabilir ki? Yan?na inip izledi?imde, ba?bakan kusura bakmas?n ama glmekten kendimi alamad?m nk bizim camian?n erkekleri byle ho?lar?na gitmeyen tav?rlar?mla kar??la?t?klar?nda hep ayn? tr tepkiler veriyorlar: Bu kendini ne zannediyor yaaa? Uzatmadan cevap vereyim: Asl?nda hibir ?ey zannetmiyorum; fakat onlar? da bir ?ey zannetmiyorum, belki onlar? ?a??rtan ?ey de bu! Ald???m dn e?itim, hayattan elde etti?im tecrbelerim bana, dnyadaki hibir ki?iye, kuruma, sisteme gere?inden fazla de?er yklememeyi; onlar? sorgulanamaz ve ele?tirilemez k?lmamay? ?retti. ??te hepsi bu! 

Gelelim benim Stardan ayr?l?? hikyeme 
Starda yakla??k iki y?l yazd?m. Bu sre iinde, ba?bakan duymas?n ama hibir yaz?m konusunda gazete ynetiminden herhangi bir itiraz, ele?tiri ya da buna benzer zerimde bask? olu?turabilecek bir tav?r grmedim. Zaten byle bir tav?r vaki olsayd?, bunu hem if? ederdim, hem de o gazetede bir saniye bile durmazd?m. stelik ayr?l?? yaz?mda, neden ayr?ld???m? da gayet ayr?nt?l? bir biimde a?klarken, bana tan?nan bu zgrlk konusunda Mustafa Karaalio?lu ba?ta olmak zere, gazete ynetimine te?ekkr bile ettim. Ayr?l?? sebebim ise gayet basitti ve bin be? yz vuru?a veda! ba?l?kl? son yaz?mda karar an?m? ?u cmlelerle ifade etmi?tim: 

K?e yazarl??? servenine ba?larken iki y?l nce, bunun ne kadar srece?ini bilmiyordum gerekten. Hatta dn bile, bugn sabah kalk?p, bu i?i bitirece?imi bilmiyordum. Ama sabah kalkt?m ve ryam? an?msad?m. Ryamda bir arkada??ma ?yle diyordum: ?nsanlara yap??t?r?lan etiketler bir kara delik gibi, syledi?imiz her ?ey o kara delik taraf?ndan yenip, yutuluyor. Asl?nda ryama kendim de ?a?t?m. nk genelde bu kadar net cmleler hat?rlanmaz ryalardan. Ama ben sanki cmlem biter bitmez uyand?m ve bu sz zerine d?nmeye ba?lad?m. 
?ki y?ld?r bu k?ede yaz?yor olman?n sorumlulu?u ile bu h?zl? ak?? iinde daha bir gndemin pe?inde, daha ok iindeyim. Ama bunun tketici bir taraf? var ne yaz?k ki. Bencillik etmeme ad?na erteledi?im ve hem kendim hem de benim gibi k?vrananlar iin nemli oldu?una inand???m sorular?m var kafamda. Bu sorular?n pe?inden gitmek istiyorum art?k. Ryamla ne ilgisi var bilemiyorum ama ben sabah kalkt?ktan bir iki saat sonra, kendimi bu karar? alm?? buldum. 

Evet, bu karar? ald?m, Mustafa Karaalio?lunu arad?m, kesin bir dille yazmay? b?rakaca??m? syledim ve bir veda yaz?s? yazarak k?e yazarl???n? b?rakt?m. Bunun zerine kimi medya sitelerinde bir vveyl koptu ve Hak sillesiyle uyar?yorum! ba?l?kl? yaz?ma at?flarda bulunularak, ba?bakan?n talebi zerine gazeteden uzakla?t?r?ld???m yaz?l?p izildi. Ula?abildi?im bir ikisine itiraz ettim, i?in do?rusunu bir kere daha syledim- nk yaz?mda zaten anlatm??t?m- ama fayda etmedi, gere?i k?e yaz?mda dururken yalanlar retildi, yay?ld?. Bu yalanlar yay?l?rken, Hak sillesi ba?l?kl? yaz?m hep Halk sillesi yap?ld? ve kopyala yap??t?r habercilik sitemiyle, ayn? yanl??lar ve yalanlarla o?alt?ld?. Bu sabah bakt?m T24 sitesi bile bu konuyu ayn? zensizlik iinde haber yapm??, etik metik diye bir ?ey var, ay?p yahu! 

Yalan habercileri zmek pahas?na belirteyim ki, Star gazetesinden ayr?lma hikyem bundan ibaret! Ancak daha sonra bir ara, hakk?mdaki baz? karalamalara cevap yazabilmek amac?yla gazeteye yeniden dnmek istedi?imde talebim kabul edilmedi; bunu da gere?in tamam?n? ortaya koymak ad?na belirteyim. Bir ba?ka gerek de, Star yazar? Elif ak?rla aram?zda, onun tweetlerinde iddia etti?i gibi bir konu?man?n gememi? oldu?udur; nk gazeteden ayr?ld?ktan sonra beni hibir ?ekilde aramam??t?r. 

Yak?n tarihte, daha nemli bir gerekeyle Taraf gazetesinden ayr?ld?k; Hasan Cemale yak?lan a??tlar?n hl devam etti?i bir dnemdi, ancak ne hikmetse bizim ayr?l???m?za a??t yakan kimsecikler olmad?. Demek ki neymi?: Ba?bakan iste?iyle k?enizden olursan?z a??t yak?lacak, patron iste?iyle i?inizden olursan?z es geilecek! 

Timsah gzya?lar? iindeki etik duyarl?l?k (!) medyam?za ok yak???yor do?rusu

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri