forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kenan-isikTiraytro sanat?s? ve Milyoner yar??mas? sunucusu Kenan I??k, d?erek ba??n? arpt?. Bilinci kapal? olarak hastaneye kald?r?lan I??k'?n beyin kanamas? geirdi?i a?kland?.

Kenan I??k, spor iin gitti?i salonda saunadan ?kt??? s?rada d?t. D?erken ba??n? duvara arpan I??k, bilinci kapal? bir ?ekilde Amerikan Hastanesi'ne kald?r?ld?. H?zla hastaneye yeti?tirilen I??k, saat 17.00'de ameliyata al?nd?. nl oyuncunun ameliyat?n?n devam etti?i ?renildi.

HASTANEDEN AIKLAMA GELD?!

Tiyatro ynetmeni ve televizyon programc?s? Kenan I??k'?n ameliyata al?nd??? Vehbi Ko Vakf? Amerikan Hastanesi'nden a?klama geldi. I??k'?n beyin kanamas? geirdi?i ve hayati tehlikesinin devam etti?i belirtildi.

Ni?anta??'ndaki Amerikan Hastanesi'nden yap?lan a?klama ?yle: "Kenan I??k, kafa travmas? geirdi?i ifade edilerek bilinci kapal? olarak ambulans ile 14.29'da hastanemiz acil servisine getirilmi?tir. Yap?lan de?erlendirmesinde beyin kanamas? saptanarak acil ko?ullarda ameliyata al?nm??t?r. Hayati tehlikesi devam etmekte olan hastam?z?n, izlem ve tedavisi yo?un bak?m nitemizde srmektedir."

 Kenan I??k, bugn ?leden sonra Be?ikta? Barbaros'ta bir otelin saunas?ndayken aya?? kayarak d?t? ve ba??n? yere vurdu?u ileri srlm?t. I??k'?n e?i Beril I??k, ba?ta olmak zere yak?nlar? ve arkada?lar? hastanede bekliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri