forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hapistekigazetecilerAdalet Bakanl???, gazeteci oldu?u iddia edilen 15 ismin, örgüt üyeli?i, terör, soygun gibi suçlardan hapiste oldu?unu bildirdi. 

Uluslararas? Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 'Türkiye'deki Tutuklu Gazeteciler' listesini aç?klad?. Adalet Bakanl??? listede 'gazeteci' olarak gösterilen 15 ki?inin cezaevinde olma sebebin gazetecilik faaliyeti olmad??? dile getirildi.

Adalet Bakanl???'n?n aç?klamas?na göre 15 ki?iden 7 ki?inin yarg?lamas?n?n tamamlan?n hüküm al?rken 8 ki?inin yarg?lamas?na ise tutuklu olarak devam ediliyor. 15 ki?iden 7'si, PKK/KCK, 3'ü DHKP-C, 3'ü MLKP/MK, 1'er ki?i de TKP (ML) T?KKO ve ?BDA-C ile ili?kilendirildi?i için cezaevinde bulunuyor.

??TE SUÇLAMALAR

Aç?klamaya göre listede bulunan isimlerin ald?klar? hükümlere ve isnat edilen suçlara göre da??l?m? ise ?öyle s?raland?: 'Tehlikeli madde, resmi belgede sahtecilik, anayasal düzeni ortadan kald?rmaya te?ebbüs, ruhsats?z silahlarla mermileri sat?n alma veya ta??ma veya bulundurma (4 ki?i), silahl? terör örgütüne üye olma (10 ki?i), silahl? terör örgütü propagandas? yapma (1 ki?i).

Aç?klamada MLKP terör örgütü ad?na faaliyette bulundu?u ve Banka Soygunu gibi olaylara kar??t??? gerekçesiyle mahkum olan H.D.'nin A?HM'e yapt??? ba?vuruda Türkiye'nin 'uzun tutukluluk' sebebiyle ihlal ald???n? ancak A?HM'nin yarg?lama içeri?i ve cezalarla ilgili bir de?erlendirme yapmad???na dikkat çekildi.

BOZDA?: ?NSANIN YÜZÜ KIZARIYOR

Avrupa'dan gelen ele?tirileri cevaplayan Adalet Bakan Bekir Bozda?, gazeteci oldu?u iddia edilen isimlerin suçlar? s?ralam?? 'Okudu?um zaman insan?n yüzü k?zar?yor. Bunlar?n bas?n çal??malar?yla, faaliyetiyle bir alakas? yok' demi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri