forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Yi?it Bulut

yigit-bulutt Yi?it Bulut, Ba??ms?z Üye olarak Türk Telekom Yönetim Kurulu'na atand?. 

Türk Telekomünikasyon A.?.'nin Kamuyu Ayd?nlatma Platformu KAP'a yapt??? aç?klamaya göre gazeteci ve Ba?bakan Ba?dan??man? Yi?it Bulut'un ?irket Yönetim Kurulu'na Ba??ms?z Üye olarak atand??? ifade edildi. Aç?klamada ?unlar kaydedildi:

"?irketimiz ba??ms?z yönetim kurulu üyelerinden Adnan Çelik'in istifas? üzerine bo?alan üyeli?e, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yap?lacak ilk Genel Kurul toplant?s?nda Genel Kurul'un onay?na sunulmak üzere Yi?it Bulut'un gerçek ki?i Yönetim Kurulu Üyesi s?fat? ile ?irketimiz Yönetim Kurulu'na Ba??ms?z Üye olarak atanmas?na karar verilmi?tir."

Ba?bakan'?n Ba?dan??man?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n Ba?dan??man? olan Yi?it Bulut, birçok gazetede çal??t? ve televizyonda program yapt?. Geçen y?l Temmuz ay?nda Ba?dan??man olan Bulut, halen bu görevini sürdürüyor. Türk Telekom'da son aylarda ba?layan de?i?im rüzgar? sonucu yönetimde birçok de?i?iklik olmu?tu. ?irket son olarak bünyesinde olan TTNET ve Avea ile ilgili baz? operasyonlar?n? birle?tirme karar? ald?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri