forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

D?L?PAK VE KARAHASANO?LU S?V?L MAHKEMEDE YARGILANACAK!

Aktif .

Mustafa Karahasano?lu ve Abdurrahman Dilipak?n da san?k oldu?u, Askeri Mahkemeden Adli Yarg?taya ?ntikal eden Tolon davas? Bak?rky 2 Asliye Cezada grlecek.

Mustafa Karahasano?lu ve Abdurrahman Dilipak?n da Askeri Mahkemede san?k olarak yarg?land???, Eyll 2003 tarihinde yay?nlanan Pa?alar laf dinlemezse Disiplinsiz pa?alar Askerli?in olmazsa olmaz ?art? laiklik de?il, vatanseverliktir ba?l?kl? yaz?lar sebebi ile a?lan Hur?it Tolon davas?n?n Bak?rky Asliye Ceza Mahkemesinde grlmesine karar verildi..

Davan?n adli yarg?daki ilk duru?mas? 11 ?ubat 2010 da 09.30da yap?lacak.

Karahasano?lu ve Dilipak d???nda, Cengiz Alm??, Mustafa Hac?mustafao?ullar?, Hseyin Ar? , Yal?n Turgut ve Abdurrahman ?eref Kazan?n da san?k olarak yarg?land??? dava ayn? zamanda halen A?HM gndeminde bulunuyor. A?HM Dilipak?n ba?vurusu zerine bu yarg?lama ile ilgili olarak 15 Eyll 2009a kadar hkmetten savunma istemi?ti.

2005 y?l? ba??nda ba?layan yarg?lama s?ras?nda dava 3 kez askeri Yarg?taya gitmi?, duru?malarda Dilipak esas hakk?nda susma hakk?n? kullan?rken usul zerine uzun a?klamalar yapm??t?. Dilipak askeri savc?l?k soru?turmas?nda da susma hakk?n? kullanm??t?..

Sivillerin askeri mahkemede yarg?lanmas?n?nleyen yasa de?i?ikli?inin ard?ndan dosya nce Eyp Asliye Cezaya ard?ndan, yetkisizlik karar? ile Ba?c?lara, oradan da Bak?rkye gnderilmi?ti. 2 ile 24. Asliye ceza konusundaki yetki ihtilaf? Bak?rky A??r ceza mahkemesi taraf?ndan sonuland?r?ld? ce davan?n Bak?rky 2. Asliye Ceza Mahkemesinde grlmesine karar verildi..

Dava, daha soru?turma a?amas?nda da yetki ihtilaf?na yol am??, Deniz Kuvvetleri Komutanl??? askeri savc?l???nca ba?lat?lan soru?turma daha sonra 1. Ordu, 6. Kolordu askeri mahkemesinde grlm?t..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri