forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tayyiperdoganBa?bakan Erdo?an, hakk?nda a??r twitler yazan Savc? Zekeriya z hakk?nda su duyurusunda bulundu... 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Twitter'daki payla??mlar?yla kendisine ynelik tehdit, hakaret ve iftira sular?n? i?ledi?i gerekesiyle Bolu Cumhuriyet Savc?s? Zekeriya z hakk?nda Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? ile Hakimler ve Savc?lar Yksek Kuruluna (HSYK) ayr? ayr? ?ikayette bulundu.

Avukat Ali zkaya'n?n dilekelerinde, z'n, 16 Temmuz 2014'te, Twitter'daki hesab?ndan a?ka belirtmese de mvekkili Ba?bakan Erdo?an'a ynelik oldu?u anla??lan tehdit, hakaret ve su isnat eden payla??mlarda bulundu?u belirtildi.

z'n, ?ikayete konu payla??mlar? aktar?lan dilekede, "Sz konusu a?klamalarla ilgili di?er gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere bak?ld???nda ?ikayet edilen savc?n?n mvekkil Say?n Ba?bakan'? kastetti?i, hedef ald??? a?kt?r" ifadesi kullan?ld?.

Payla??mlar zerine bas?nda ?kan haberlerin linkleri verilen dilekede, z'n, a?klamalar?yla Erdo?an'?n maddi ve manevi btnl?n hedef alarak ?ahsiyet haklar?na sald?rd???, ele?tiri ve ifade zgrl? s?n?rlar?n? a?arak iftira, hakaret ve tehdit ierikli a?klamalarda bulundu?u kaydedildi.

-"Kabul edilemez"

Erdo?an'?n, Trkiye Cumhuriyeti'nin 12. Dnem Cumhurba?kan? aday? olmas? zerine, z'n de iinde bulundu?u baz? kesimlerin kendisini y?pratmaya ynelik davran?? ve eylemlerini art?rd?klar? bildirilen dilekede, ?u ifadelere yer verildi:

"Trkiye Cumhuriyeti savc?s? olan bir ki?inin Trkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? hakk?nda aleni bir ?ekilde tehdit ierikli a?klamalarda bulunmas? hibir ?ekilde kabul edilemez. lkenin Ba?bakan? hakk?nda bu ?ekilde hakaret, tehdit ve su isnad? ieren szler sarf ediyor olmas?, ?phelinin ba??ms?z, tarafs?z ve hukuk devletine inanan bir meslek mensubu olmad???n? gstermektedir. ?fade zgrl? ve ele?tiri hakk? hibir zaman iin uluslararas? metinlerle, anayasayla ve yasalarla gvence alt?na al?nan, ki?ilerin ?eref ve haysiyetinin ihlali arac? olarak kullan?lamaz."

Bolu Cumhuriyet Ba?savc?l???na iletilmek zere Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???na verilen dilekede, z hakk?nda tehdit, hakaret ve iftira sular?ndan kamu davas? a?lmas?, HSYK'ya verilen dilekede ise 2802 say?l? Hakimler ve Savc?lar Kanunu gere?ince hakk?nda soru?turma yap?larak, cezaland?r?lmas? istendi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri