forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

TV8 Ana Haber Blteni'ni sunan Gkmen Karada?, yeni yap?lanma erevesinde TV8'in haber programlar?ndan sorumlu icra kurulu yesi oldu. Ana Haber Blteni'ni art?k sunmayacak olan Karada?, 'Haberaktif'le ekranlarda olacak.

KARADA?'IN YAPTI?I AIKLAMA ?YLE
Geti?imiz hafta hakk?nda baz? internet sitelerinde Tv 8'den ayr?laca??na dair haberler ?kan Gkmen Karada?, Tv 8 ile yola devam dedi. Ancak Karada? yola art?k yeni bir grevle devam edecek. ??te Karada?'?n konuya ili?kin a?klamas?...

Say?n Meslekta??m,
Baz? internet sitelerinde geen hafta tv 8den ayr?lmak zere oldu?uma dair haberler zerine gitmenin de kalman?n da zor oldu?u bir duygusal atmosfer iinde oldu?umu a?klam?? ve durumumun ok yak?nda netle?ece?ini belirtmi?tim.
Durumum netle?ti.
tv 8 ile yola devam ediyorum.
Yollar? ay?rma ihtimalim vard? ama ynetimin art arda yap?lan toplant?larda ortaya koydu?u irade ve sundu?u gerekeler beni yola devam etmeye sevk etti. Yola art?k tv 8in haber programlar?ndan sorumlu icra kurulu yesi olarak devam ediyorum.
tv 8in yeni stratejisi erevesinde benden bekledi?i taktik operasyonlar var. Kurumun markas? haline gelmi? bir program?n ve ismin yeniden btnle?mesini bekliyorlar. O da Haberaktif.
Geen y?l ana habere getirildi?imde Haberaktif beni ana habere ta??m?? demi?tim. ?imdi yeni durumla ilgili syleyebilece?im tek bir ?ey var: Haberaktif beni geri a??rd?
Hat?ras? benim iin ok de?erli olan bir markayla yeniden bulu?maya haz?rlan?yorum. Turan Yavuzun Markala?t?rd??? Haberaktif benim iin bir kez daha nemli bir misyon haline gelecek. Zor olacak ama umar?m gzel olacak.
?yi al??malar
Gkmen Karada?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri