forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?enol GökalTRT

trtbinaTürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlü?ü için adaylar, ?enol Göka, Süleyman Ergüner ve Hikmet ?nce olarak belirlendi. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, 6112 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun ile 2954 Say?l? Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun amir hükümleri gere?ince, bo? bulunan TRT Genel Müdürlü?üne atama yap?lmas? için aday belirlemek üzere toplant? yapt?.

Yap?lan oylama sonucunda ?enol Göka, Süleyman Ergüner ve Hikmet ?nce'nin isimlerinin Ba?bakanl??a bildirilmesine karar verildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri