forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

lteWeb'de HD film izlemek, mzik aktar?m? yapmak, evrimii oyun oynamak... Ve bunlar?n hepsini cep telefonuyla yapmak. Mobil a?, LTE tekni?i sayesinde DSL ba?lant?lar?ndan daha h?zl? olacak.
iPhone'lar?n ve minik netbook'lar?n piyasaya ?k???ndan bu yana mobil veri al??? art?yor; zira cihazlar d??ar?da internete girmenin ne kadar keyifli olabilece?ini gsterdi. Gelecekte veri darbo?azlar?na rastlamamak ve mobil ?ebekeden sadece basit web sitelerine ula?mamak iin baz? servis sa?lay?c?lar daha h?zl? veri aktar?m teknikleri zerinde al???yor. ncelikle UMTS turbosu HSDPA+ tekni?ini sunmak istiyorlar.
Fakat bu a? h?zland?r?c?lar? sadece geici birer zm; nk servis sa?lay?c?lar? oktand?r yeni nesil bir teknolojiyi test ediyorlar: Long Term Evolution, k?saca LTE, nmzdeki 1-2 y?l iinde mobil internet kavram?n? alt st edebilir.

Telefon ba?lant?s?na son: LTE her yere el at?yor
LTE'nin gzel taraf? standart DSL'i glgede b?rakabilecek yksek h?zl? bir ba?lant? tekni?i olmas?. Bu h?zla LTE, sadece mobil cihazlar iin de?il, ev bilgisayarlar? iin de mant?kl? bir zm oluyor.
?u anda ula?t??? 100 MBit/s ile - WLAN ile kar??la?t?r?labilir - telefon prizine kablo ekmek gereksiz hale gelebilir. Bylece LTE son engeli de a??p telefon ba?lant?s?n? tarihe gmebilir. 3GPP standart toplulu?unun ancak 2009'un sonunda teknik tan?mlamalar? belirleyecek olmas?na ra?men LTE testleri son h?zla devam ediyor. nmzdeki sene geni? apta bir anten yap?lanma sreci ba?layabilir.
Baz? lkelerdeki sunucular mevcut antenlerini LTE iin haz?rlamaya ba?lad?lar. Zira teknik, para para paralel olarak yap?land?r?labiliyor; ncelikle byk ?ehirlerde denemeler yap?l?yor. Vodafone, LTE'nin k?rsal alanlar? da yksek h?zda mobil internet ile besleyip beslemeyece?ini Almanya'n?n baz? blgelerinde test ediyor. E?er pilot denemeler ba?ar?l? olursa operatr, 2010'un sonuna kadar tm k?rsal alanlar? LTE ile donatmay? d?nyor. ?ebeke operatrleri bu i? iin bo?ta olan 790 MHz - 862 MHz analog TV frekanslar?n? kullanmak istiyorlar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri