forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GOOGLE GAZETE OKUMANIN EN KOLAY YOLUNU H?ZMETE SUNDU

Aktif .

googleGoogle, New York Times, Washington Post veya BBC gibi bas?n kurulu?lar?n?n makalelerini h?zl? bir ?ekilde grmeyi ve okumay? sa?layan yeni bir uygulama ba?latt?.
"Fast Flip" ad? verilen yeni uygulama sayesinde bir gazete veya dergide yay?mlanan makaleyi internet ortam?nda ok h?zl? bir ?ekilde grmek mmkn oluyor.
"fastflip.googlelabs.com" web sitesinden ula??lan yeni uygulama, internet kullan?c?lar?na Google'?n yay?n orta?? aralar?nda New York Times, Washington Post, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire ve Newsweek'in bulundu?u 40 kadar gazete, dergi ve yay?n kurulu?unun e?itli konulardaki makalelerinin ilk sayfas?na an?nda ula?maya olanak sa?l?yor.
Makalenin devam?n? okumak isteyen kullan?c?, makaleyi yay?mlayan medya kurulu?unun web sitesine ynlendiriliyor.
Amerikan medya kurulu?lar?yla telif haklar? sorunlar?ndan dolay? gergin ili?kileri bulunan Google, "Fast Flip" uygulamas?nda sunulan reklamlardan sa?lanan gelirleri bu ortaklar?yla payla?aca??n? a?klad?.
Google yneticileri, bu yeni uygulaman?n bas?n sektrne yeni okuyucular kazand?raca?? gr?n dile getirdiler.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri