forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kanat_akkaya
Hrriyet gazetesi yazar? Kanat Akkaya'dan TGC'nin Bab?ali ?enlikleri'ni dzenleyen komitesine birka neri getirmi?.


KANAT AKKAYA'NIN YAZISINDAN B?R BLM
....
1- ER MEYDANI: Polemiklerin ya?l? gre? platformuna ta??nmas?n? esas al?yor.
Oray E?inle Fehmi Koru parfm konusunda birbirine dellenmi?; haydi er meydan?na.
Umur Talu yine Ertu?rul zkke hislenmi?; ek k?speti, dk ya?? gel usta.
Emre Akz ma?allah pehlivan gibi pek bula?an ?kmaz herhalde.
Bir ihtimal Deniz Som ?ri ama gbe?ine iri; hantal olur, deviririm ben bunu diye gzn karartabilir.
Bay Barlas ve Bay Kongar ekrandan ta?an problemi bu meydanda zsn diyece?im fakat Emre Kongar?n k?spetle uyumlu bir fular? da olabilir, ondan korkuyorum!
Ahmet Hakan/Ahmet Arsan gre?i de her bak?mdan izlenesi etkinlik olurdu herhalde: Uy mamamiya! Etkinli?in finansman? kolay.
Gazete patronlar?n? A?al?k iin dolduru?a getirmek bir yntem olabilir.
Fakat A?al?k sistemine son! diye ayaklanan olur.
Veya ne bileyim Mehmet Altan?n kar?? ?kaca?? ve Mehmet Altan kar?? ?kt??? iin Eser Karaka??n da kar?? ?kaca?? bir geli?me ya?an?r.
En iyisi ?ddaaya kat?lmak. M?terek bahis geliriyle btn ?enlik finanse edilir.
* * *
2- SERDARS WAY: ?iddete kar??y?m. Hele e?itimde ?iddete tamamen kar??y?m.
Ancak Serdar Turgutun ?enlikler boyunca Avusturya yap?m? Pfeifer-Zeliska 600 Nitro Express silah?yla gezmesine izin verilmesini istiyorum. Sz konusu tabanca, dnya zerindeki en gl tabancad?r.
Hatta tfektir de tabanca gibi durmaktad?r!
Serdar Turgutun Pfeifer-Zeliskas?yla uygun grece?i bir noktada Gzel Yaz? kursu amas? sa?lanmal?.
Gerisi ona kalm??...
* * *
3- ADIR T?YATROSU: Asl?nda Engin Ard?tan Kemal Kurtarmazd? Da Memal Kurtar?rd?; Fes Giymezdim De Mes Giyerdim ba?l?kl? bir stand-up veya Nazl? Il?caktan Ben Ne Yazd???m? Biliyorum Ayol; Ha-Ha-Hay! tarz? bir tek perdelik oyun iyi olur.
Tarihteki me?hur polemik halletme yntemleri de (tank, kretuar f?rlatma, pikaj masas?yla kafa yarma...) canland?r?labilir bu sahnede.
S?k?ld???m?z anda Serdar ve yksek sesle konu?an yeni arkada?? Pfeifer-Zeliska sahne al?r. Siz o zaman ?enli?e bak?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri