forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kurtlarvadisi_tartismaKenan I??k ve Oktay Kaynarca, ekranda, Kurtlar Vadisi dizisinin gen nesli ?iddete yneltti?i ilgili bir tart??ma ya?and?. Oktay Kaynarca, dizinin gen nesil ve ocuklar aras?nda bir fenomen olmas? nedeniyle ?iddeti tetikledi?i ile ilgili d?ncelere kat?lmad???n? ifade etti.


Televizyongazetesi.com'da yer alan habere gre; atv'de Kenan I??k'?n sundu?u 'Dnya Bir Oyun Sahnesi' bir tart??maya sahne oldu.

Bir dnem Kurtlar Vadisi'nde ok ses getiren 'ak?r' karakterini oynayan Oktay Kaynarca, dizinin gen nesil ve ocuklar aras?nda bir fenomen olmas? nedeniyle ?iddeti tetikledi?i ile ilgili d?ncelere kat?lmad???n? ifade etti.
Daha sonra ikili aras?nda ?u tart??ma geti...

(...)

Kaynarca: Etkilenece?ini d?nyorsan?z ocu?unuzun, seyrettirmeyeceksiniz!

I??k: Ben bu ekstra rne?i bir lde anla?al?m diye verdim.

Kaynarca: Seyrettirmeyeceksiniz o zaman. ok net. Bunun ok kolay bir yolu var. Evinizde televizyon var ve bir ?ekilde onu seyrettirmeme yolunu seeceksiniz

I??k: Televizyona her zaman hakim miyiz?

Kaynarca: Seyirci olarak m??

I??k: Ya anne baba olarak?

Kaynarca: Olmal?y?z! Bu kadar kayg?n?z varsa onu da halletmek zorundas?n?z

I??k: Yani evde televizyon yznden bir terr estirece?iz. 'Bunu seyredeceksin, bunu seyretmeyeceksin. Bak ben yukar? ?k?yorum, ben bula??k y?kamaya gidiyorum, sak?n olaki o kanal? amayacaks?n...' gibi

Kaynarca: Peki meseleye yle bakal?m. 'Benim ocu?um olsa ne yapar?m?' diye bak?yorum meseleye. Ben mesela 'Kurtlar Vadisi ekilmemeli miydi?' sorusuna her zaman diyorum ki 'Evet ekilmeliydi!' Hala da sylyorum, ekilmeliydi.

I??k: Ben ekilsin ya da ekilmesini tart??m?yorum, ba?ka bir ?eyi tart???yorum

Kaynarca: Anlad?m ben syledi?inizi. Bu kadar baz? ?eylerin msebbibi mi, nedeni mi, ?k?? noktas? m? acaba?

I??k: Buna kat?l?yor musun ya da kat?lm?yor musun ya da neyse.

Kaynarca: Bence ok topik gibi geliyor bana. nk e?er yle olsayd?, btn millet ?lg?nlar halinde televizyondaki insanlar gibi ya?ard? sokakta ama o kadar yle ya?am?yorlar. Hayat?m?za ok etkisi var

I??k: Gndelik hayat?m?z? neler belirler? Kimler rol model olur?

Kaynarca: Geen gn yle bir yaz? okudum. Yani i?te 'Polislere rnek oluyor, Adanal? tiplemesi' diye. Gerekten benim yapt???m i?in bir polise rnek olabilmesi iin btn polislerin deli olabilmesi laz?m! Bildi?iniz deli olmas? laz?m.

I??k: Sevimli gsteriyor diyebilir miyiz?

Kaynarca: Sevimli gsteriyor diyebiliriz. Ama bu bir drama. Sadece ?unu anlatmak zorunday?z. "Arkada?lar, bu televizyonda seyretti?iniz her ?ey yalan! Bu bir sanal dnya, 'm??' gibi yap?yoruz biz!"

I??k: Burada sanat?n da ucuna, kuyru?una 'yalan' laf?n? yap??t?rmak pek benim kabul edebilece?im bir ?ey de?il! Asl?nda bu bir tasavvurdur. Tasavvur dedi?imiz ?ey de sanat dedi?imiz ?ey de gerekse, hayat?m?z? do?rudan do?ruya belirler. Neyse bu konuyu burada b?rakal?m. nk sen i?in tekni?inden bahsediyorsun ben sanat?n ba?ka bir taraf?ndan...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri