forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AY?ENUR ARSLAN YEMEK YEMEYE G?TM??, DEV??R?LMEM??...

Aktif .

aysenur_arslan_300Fehmi Koru'nun Zaman'daki Taha K?vanç kö?esinde bugün kaleme ald??? "Oda TV'nin gazeteci devr?irme yeme?i"ni Ay?enur Arslan kabul etti. Arslan yemek yemeye gitti?ini ancak dev?irilmedi?ini söyledi...

 Arslan, CNNTürk'te sundu?u Medya Mahallesi program?nda ?unlar? söyledi. 

"Ç?t?r ç?t?r bir ?eyler yedik yemekte... Arkada?lar bol bol dedikodu yapt?. Ben biraz ya?l? kald?m onlara göre... Koru müstear ismiyle oradaki dedikoduyu yazm??. Olabilir. Dedikodu yazarlar? da var medya dünyas?nda. Ama Koru bu dedikodulardan yola ç?karak, oradan hareketle 'Oda TV böyle adam dev?iriyor' demi?. Bir yeme?e dev?iriliyormu?uz me?er.  Ev sahibimiz Ali Saydam'd?. Ben teessüf ediyorum Ali Saydam'a. Bilsem daha pahal? bir ?eyler yerdim. Gülmek istiyorum Koru'nun bu yaz?s?na ama gülemiyorum. Arkada?lar toplanm??, günlük dedikodular? konu?mu?uz. Fehmi Koru'ya hiç ama hiç yak??t?ramad?m. E?er bir imas? varsa... Cad? kazan? kaynamaya ba?lad? da bu isimler için yaz?yorsa daha net yazs?n."

 

FEHM? KORU'NUN YAZISI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri