forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugur_dundarU?ur Dündar'?n Kanal D radyoda bu sabah Ajda Pekkan hakk?nda "Bunlardan sanatç? falan olmaz. Yalakal???n kitab?n? yaz?yor adeta" dedi?i iddia edilmi?ti. U?ur Dündar'dan aç?klama geldi...


U?ur Dündar, Radyo D'de yay?nlanan "U?ur Dündar ile Radyo Arenas?" program?nda söyledi?i sözlere ili?kin hurriyet.com.tr’ye aç?klamalarda bulundu.

Aç?klaman?n detaylar? ?öyle...

“Ajda Pekkan sanatç?l??? ve duru?uyla hepimizin sayg? ve sevgisini kazanm??, ad? özenle korunmas? gereken de?erli bir sanatç?d?r. Say?n Pekkan, ayn? zamanda ça?da? Türk kad?n?n?n temsilcisidir. Sanatç?lar?n duygu yo?unlu?u içinde maksad?n? a?an sözler söyleyebilece?ini de dü?ünüyor ve anlay??la kar??l?yorum. Ancak benim sözlerimin hedefinde Ajda Pekkan asla yoktur. Bu sözlerin muhatab? olanlar? zaten kamuoyu uzun süredir biliyor.”

“S?Z?N ?Ç?N CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ”

Önceki gün bir gecede sahneye ç?kan Pekkan, kendisini dinlemeye gelenler aras?nda bulunan Devlet Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba???'a “Muhte?em vizyonunuzla hep ülkemizin önünü aç?yorsunuz. Allah sizi ba??m?zdan eksik etmesin .Sizin için can?m?z? vermeye haz?r?z” demi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri