forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ACUN STAR TV'DEN B?R SENEDE 70 M?LYON ALACAK!

Aktif .

acun-ilicaliAcun Il?cal? 16 y?ld?r çal??t??? Show TV ile yollar?n? ay?rd?. Il?cal?, 70 milyon TL’ye Star TV ile el s?k??t?.

1996 y?l?ndan bu yana çal??t??? Show TV’den 50 milyon TL’nin üzerindeki alaca??n? tahsil edemedi?i için ayr?lan Acun Il?cal?’n?n yeni kanal? belli oldu.

Bir süredir gelen teklifleri de?erlendirmek için TV kanallar?n?n yöneticileriyle masaya oturan Acun Il?cal? son karar?n? verdi ve Star TV ile anla?t?. Televizyon tarihinin en iyi transferlerinden birine imza atan Il?cal?’n?n Star Tv ile bir sezon için 70 milyon TL’ye el s?k??t??? öne sürüldü.

11 ay boyunca haftada üç gün Star TV’de program yapacak olan Il?cal?’n?n transfer paras? da almad??? gelen bilgiler aras?nda. Acun Il?cal? yeni kanal?nda yeni dönemde “O Ses Türkiye”, “Yetenek Sizsiniz” ve “Survivor” programlar?n? yapacak. Ba?ar?l? televizyoncu, yapt??? program ba??na da haftal?k 550 bin TL kazanacak.

200 TL maa?la ba?lam??t?

Acun Il?cal? 16 y?l önce Show TV’de 200 TL maa?la muhabir olarak i?e ba?lam??t?. K?sa sürede yapt??? i?lerle dikkat çekmeyi ba?aran Il?cal? daha sonra yap?mc?l??a soyunmu?, Var m?s?n Yok musun, Yok Böyle Dans, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz gibi reyting rekorlar? k?ran programlara imza atm??t?. Star TV “Muhte?em Yüzy?l” dizisinden sonra Show TV’den ikinci büyük transferini de Acun Il?cal?’yla yapm?? oldu.

“Acun’la tatl? tatl? rekabet edece?iz”

Show Tv Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Çalo?lu, Acun Il?cal?’n?n gidi?iyle ilgili VATAN’?n sorular?n? yan?tlad?. Çalo?lu ?unlar? söyledi: “?imdiye kadar Show TV’yi herhangi bir ?ey etkilemedi bu da etkilemez. Acun’un gitmesine tabii ki üzüldük ancak ‘Show Tv Acun’suz ?imdi ne yapacak’ modunda de?iliz. Geçen y?l bu zamanlarda Muhte?em Yüzy?l’?n da Star’a gitti?ini hat?rlayal?m. Star Tv at?l?m yapmak istiyor. Stratejisi de üretmek de?il, varolan projeleri sat?n almak. O nedenle de di?er kanallardan cok daha fazla bütçe ay?r?yor. Bu yüzden de Star’?n teklifini Acun’a ba?ka bir büyük kanal vermezdi. ?imdi herkes Acun’dan sonra Show TV’de ne olacak diye soruyor. Buras? y?llard?r ba?ar?l? yay?nc?lar taraf?ndan yönetiliyor. Yay?n ekibimizin formülleri var ama bir kanaldan bir ?eyi transfer edelim ?eklinde de?il. Televizyonculuk bir trend i?i, biz konsept yaratmaya devam edece?iz. ?imdi de 3 gün Acun’la tatl? tatl? rekabet edece?iz. Acun ile evvelki gece geç saatlere kadar birlikteydik. Abi-karde? gibi ayr?ld?k. Bize “Bu bir ticari karar, Acun Medya olarak böyle bir karar almak istiyoruz, müsaade eder misiniz?’ dedi. Oradaki nezaketi çok önemliydi. Biz de gitmesini makul kar??lad?k.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri