forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Bekir Hazar, Star TV Haber Bültenini haz?rlayan Y?lmaz Özdil'e bir ça?r?da bulunmu?. Canl? yay?nlara sürekli Ergenekon san?klar?n? veya avukatlar?n? ç?karan Özdil'e Hazar ?u ça?ray? yapm??: "Sezen Öz'ü diyorum canl? yay?na alsa Star Haber'de Y?lmaz Özdil... ?öyle bir konu?tursa... Haydi... Göster o asil habercilik ruhunu..."
BEK?R HAZAR'IN YEN? ?AFAK'TA YAYINLANAN YAZISI

Canl? yay?n önerisi!

Kontrgerillay? ara?t?ran Savc? Öz'ün e?ini a??rlad? Habertürk. Sezen han?m neler anlat?yor neler.
“”Çok tehlikeli dedi?i bir cümlesini çok net hat?rl?yorum. Bir kez ben de korkuyorum dedi. Çok tehdit al?yordu”.. Bu cümle bile çok ?ey ifade ediyor.
Çünkü tehdit ald???n?, korktu?unu e?ine söyleyen kontrgerilla ara?t?rmac?s? savc? Do?an Öz bugün hayatta de?il...
Öldürüldü...
Ecevit'e belgeler vermi?...
Sezen Öz'ü diyorum canl? yay?na alsa Star Haber'de Y?lmaz Özdil... ?öyle bir konu?tursa...
Kar??s?na istedi?ini als?n...
Örne?in “Kozmik odadan kozmik patates ç?kt?” diyen Deniz Baykal bile olabilir...
Savc? Do?an Öz patates veya çikolata mermi ile mi öldürüldü?
?öyle bir masaya yat?r?lsa...
Ne dersin sevgili Y?lmaz... Senin bu ikiliyi canl? yay?na ç?karacak güç damarlar?nda yok mu?
Bence var...
Haydi... Göster o asil habercilik ruhunu...
Yemin ederim ki; reyting de garanti...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri