forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2009 Y?l? Geleneksel Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödüllerini kazananlar aç?kland?. Yay?nlad??? belgelerle 2009'a damga vuran ve Türkiye'nin gündemini de?i?tiren Taraf gazetesinin hiçbir haberine ödül verilmedi... 

Yönetmelik uyar?nca  ödül seçici kurullar? ?u isimlerden olu?tu:

Gazetecilik: Necdet Do?an, Cengiz Kahraman, Do?an Satm??, Mehmet Tezkan, ?brahim Y?ld?z.

Radyo TV: Prof.Dr. ?ükran Esen, Zafer Arapkirli, Mehmet Ayan, Orhan Ayhan, Sibel Güne?

?nternet: Prof.Dr. Nurdo?an Rigel, Ercüment ??leyen Hakan Kara, Celal Toprak

Ödüle de?er bulunan gazeteciler ve internet haber portallar? ?öyle:

GAZETEC?L?K

HABER

Siyasal

?lhan Ta?ç?-Cumhuriyet Gazetesi 13-14/08/2009 tarihinde yay?nlanan“Cemaate Dokunulamad?” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Ekonomi

Bahad?r Özgün-?ebnem Turhan-Referans Gazetesi-10/02/2009 tarihinde yay?nlanan “TÜ?Ki in Tekstil  Sürprizi”ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundular.

Çevre E?itim Sa?l?k

Enis Y?ld?r?m-Habertürk Gazetesi-02/07/2009 tarihinde yay?nlanan “Kahramanlar? Öldürdüler”ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Ali Da?lar-Hürriyet Gazetesi-23/12/2008 tarihinde yay?nlanan “Bir Cümle Silindi Zehir ?ehire ?ndi”ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Kültür Sanat Magazin

Serkan Akkoç-Hürriyet Gazetesi-24/07/2009 tarihinde yay?nlanan “Kanatl? Melek 160 Y?l Sonra Yüzünü Açt?”ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Spor

Murat A?ca-Habertürk Gazetesi-25/11/2009 tarihinde yay?nlanan “700 Bin Tl.Kazand? Haram Diye Almad?”ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Kö?e Yaz?s?

Yavuz Semerci-Habertürk Gazetesi-20-21/11/2009 tarihinde yay?nlanan “Size Bir Dersim Hikayesi  Anlatay?m”ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Ara?t?rma

Nagehan Alç?-Ak?am Gazetesi-23-26/11/2009 tarihinde yay?nlanan “Ak?am Karaba?”da” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla ödüle de?er bulundu.

Belma Akçura-Milliyet Gazetesi-29/09/2009 tarihinde yay?nlanan “Devletin Kürt Filmi”ba?l?kl? ara?t?rmas?yla övgüye de?er görüldü.

Röportaj

Ay?e Arman-Hürriyet Gazetesi-31/05/2009 tarihinde yay?nlanan “E?cinsel Hakem” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Spor Kö?e Yaz?s?

Ba??? Erten-Radikal Gazetesi-12/07/2009 tarihinde yay?nlanan “Armstrong,Pelps,Bolt,Real Madrit”  de Oynar m? ?”ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Sayfa Düzeni

a)      Birinci Sayfa Düzeni-Fikret Ercan-Hürriyet Gazetesi-02/03/2009 tarihli sayfas?yla ödüle de?er bulundu.

Ersoy Diyar-Milliyet Gazetesi-09/12/2009 tarihli sayfas?yla övgüye de?er görüldü.

b)      ?ç Sayfa Düzeni-Naci Koç-Habertürk Gazetesi-28/11/2009 tarihli 23 üncü sayfas?yla ödüle de?er bulundu

c)      Spor Sayfas? Düzeni-.?brahim Sar?da?-Habertürk Gazetesi-07/07/2009 tarihli-spor sayfas?yla ödüle de?er bulundu.

Karikatür

Latif Demirci-Hürriyet Gazetesi 22/05/2009 tarihli “Yaz?s?z” karikatürü ile ödüle de?er bulundu.

Foto?raf

?brahim Usta-Associated Press -10/09/2009 tarihli “?stanbul SOS”konulu foto?raf?yla ödüle de?er bulundu.

Berin Alpaslan-Anadolu Ajans?-24/02/2009 tarihli “Yine  de Bayram”konulu foto?raf?yla övgüye de?er görüldü.

TELEV?ZYON – RADYO

TV Haber Dal?nda : Sena Kiper- Oktay Uçar-NTV’de 19/10/ 2009 tarihinde “Horizan 1 Gemisi “ ba?l?kl? haberleriyle ödüle de?er bulundular..

Erol Candabako?lu-Fox TV’de 02-03/03/2009 tarihinde yay?nlanan  “Turhan Çömez’i Bulduk” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

TV Haber Program Dal?nda: Ramazan Öztürk-TRT 2’de 02/07/2009 tarihinde yay?nlanan “K?r?lma Noktas?  “Afganistan” ba?l?kl? program? ile ödüle de?er bulundu.

TV Belgesel Dal?nda: Tülay Akca-TRT-2 ‘de 13/02/2009  tarihinde yay?nlanan “Katip Çelebi” ba?l?kl? belgeseli ile ödüle de?er bulundu.

TV Kültür-Sanat - Magazin Dal?nda: Yasemin Küçükkaya-TRT -2’de 29/05/2009 tarihinde yay?nlanan “Fatih Sultan Mehmet’in Toplar?”adl? eseriyle ödüle de?er bulundu.

TV Spor Program Dal?nda: Ali Birerdinç- Yaban TV’de 30/07/-16/08/2009 tarihinde yay?nlanan “Deniz K.K Yelken Yar??lar?” program? ile övgüye de?er görüldü.

TV Kamera Çal??mas? Dal?nda: Ça?atay Kenarl?- DHA’nda 09/09/2009 tarihinde yay?nlanan “Selde Hayata Tutundular” görüntüleri ile ödüle de?er bulundu.

RADYO Haber Program Dal?nda: Filiz Yentürk-TRT’de 5 Ocak 2009 da yay?nlanan “Deniz Ekonomisi” program? ile ödüle de?er görüldü.

?NTERNET:

NTVMSNBC.COM ödüle de?er görüldü

ODA TV.COM övgüye de?er bulundu.

 

NEZ?H DEM?RKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2009 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Dünya Gazetesi yazar? Ali Ekber Y?ld?r?m’a verilmesini kararla?t?rm??t?r.

Y?ld?r?m uzunca bir süredir tar?m ve hayvanc?l?k alan?ndaki sorunlar?,  geli?meleri ve al?nacak önlemlerle ilgili önerilerini “Tar?m Dünyas?ndan” ba?l?kl? kö?esinde yazmaktad?r.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri