forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

VATAN GAZETES?'NDE NECAT? DO?RU KR?Z?...

Aktif .

 Vatan gazetesi yazar? Necati Do?ru, yaz?s?n?n yay?mlanmamas?n? gerekçe göstererek istifa etti?ini aç?klad?. Zafer Mutlu, yaz? haraket unsurlar? ta??d??? için yay?nlanmad???n? söylerker, Necati Do?ru istifadan dönü?ünün olmad???n? duyurdu...


ZAFER MUTLU'NUN AÇIKLAMASI

Necati Do?ru'nun istifas? üzerine Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kan? Zafer Mutlu ?u aç?klamay? yapt?:

"Bunlardan benim haberim yok. Necati Do?ru’nun sansürlenmesi söz konusu de?ildir. Necati Do?ru’nun bugüne kadar yazd??? en sert yaz? bu mu? Bu yaz?n?n sansürlenecek neyi var? Sadece bizim yaz? i?lerinin dava aç?lmamas? için teknik istekleri olmu? o kadar. Yaz?n?n ç?kar?lmas?n?n istenmesi söz konusu de?il. Telefonda bir yanl?? anlama olabilir. Bunlar? düzeltiriz"

NECATE DO?RU KARARLI

Necati Do?ru Medyaradar.com'a yapt??? aç?klamas?nda, "Daha önce çal??t???m Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinden sayfam de?i?ti?i ya da ayn? nedenle istifa ettim bu kez de geri dönü? söz konusu de?il, Vatan Gazetesi'nden istifa etti?im kesin dönü? yok" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri