forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


abdullatif_hurriyetAk Parti'den ayr?ld?ktan sonra parti kuraca??n? a?klayan Abdllatif ?ener sonunda partisini kurdu. Bir zamanlar Do?an Grubu medyas? taraf?ndan her sz Man?ete ekilen Abdllatif ?ener'in Trkiye Partisi Do?an Grubu'nu fazla heyacanland?rmam??a benziyor.

Partisini dn kurdu?unu a?klayan Abdllatif ?ener'i Do?an Grubu gazeteleri 'Kk' grd.

Hrriyet'in Birinci sayfan?n altlar?nda '?ener'in partisi Trkiye' ba?l???yla verdi?i haberi bulmak iin zel bir aba sarfetmek gerekiyor.

Milliyet ise Hrriyet'e gre biraz daha byk bir foto?raf kullanm??. O da haberi birinci sayfan?n altlar?ndan vermi?...

Vatan ise haberi foto?rafs?z olduka grnmez bir yere koymu?. Ba?l?k; "?ener'in partisinin ad? Trkiye'..

Radikal ise ?ener'in partisinin haberini birinci sayfaya almaya gerek bile grmemi?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri