forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bu y?lki seçimleri hiç olmad??? kadar heyacanl? geçti. 'De?i?im Grubu' ad?yla bir araya gelen gazeciler Orhan Erinç'in ba?kanl???ndaki yönetime kar?? güçlerini birle?tirme karar? ald?...


Yakla??k 10 y?ld?r ba?kanl?k koltu?unda oturan  Erinç koltu?unu yine b?rakmad?. Yönetim Kurulu'nda da çok büyük de?i?iklikler olmad?.

Dün yap?lan genel kurulda Orhan Erinç'in,  Vahap Munyar, Turgay Olcayto, Sibel Güne?, Gülseren Güver, Zafer Atay, Orhan Ayhan, Arif K?z?lyal?n, Recep Ya?ar, Do?an Satm?? ve Ahmet Özdemir'den olu?an listesi seçimi kazand?.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne kay?tl? 3 bin 400 üyeden 996 ki?i oy kulland?.

Orhan Erinç’in listesi ve ald??? oylar...

Orhan Erinç 598
Arif K?z?lyal?n 477
Vahap Munyar 555
Turgay Olcayto 548
Sibel Güne? 523
Orhan Ayhan 518
Zafer Atay 546
Recep Ya?ar 492
Do?an Satm?? 482
Ahmet Özdemir 504
Gülseren Güver 495

De?i?im Grubu Listesi ve ald??? oylar...

Nuh Albayrak 356
Ünal Tan?k 364
Celal Toprak 426
Ali Akku? 317
Abdulhamit Av?ar 318
Soner Can 299
Mahmut Övür 327
Cengiz Kahraman 347
Zeki Gümü? 327
Kadir Demirel 312
Kemal Çiftçi 313

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri