forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?SRA?L BA?BAKANLIK BASIN OF?S?'NDEN SKANDAL V?DEO...

Aktif .

  ?srail'de Ba?bakanl???n resmi internet sitesinde  tam bir skandal ya?and?. 750 gazeteciye sald?r? sonras? ?ehit olanlarla dalga geçilen bir videonun linki gönderildi, sonra özür dilendi. Videolar, Türk gazetecilere gönderilmedi.HABER7.COM- ?srail’e akredite yerli ve yabanc? yakla??k 750 gazeteciye yollanan  bir e-mail kafalar? kar??t?rd?.

Ülkede ya?ayan yabanc? gazetecilere göz açt?rmayan ve adeta güvenlik servisi gibi çal??an, gazetecileri sürekli oturum izinlerinin ellerinden al?nabilece?i ile tehdit eden bas?n ofisi gönderdi?i e-mailde bir videoya yönlendirme yap?yor.

Ba?bakanl???n resmi internet siteleri gponews@netvision.net.il ve http://www.pmo.gov.il/ internet siteleri.

Söz konusu videoda ise Mavi Marmara gemisine yap?lan kanl? bask?n anlat?l?yor ve Türk ?ehitler ile dalga geçiliyor. Türk takliti yapan insanlar güya ?ark? söylerek dalga geçiyorlar..

Bas?n ofisi bir-kaç saat sonra gönderdi?i bir ba?ka mailde ise gazetecilerden özür dileyip bir hata oldu?u duyuruyor.

Ofis daha önce gündeme salonuna ast??? Türkiye s?n?rlar?n? ‘’Kürdistan’’ olarak gösteren dev harita ile gündeme gelmi?ti. Türk bas?n mensuplar?n?n tepkisi üzerine harita bas?n merkezinden kald?r?lm??t?. ancak geçti?imiz aylarda tekrar yerine as?ld?.

V?DEODAK? ?ARKININ TERCÜMES? ?ÖYLE

Bir zaman gelir
Dünya’ya, internete ve CNN’e
Bir gösteri yapmak gerekir.
Ölen insanlar yok
Bizim yapabilece?imizin en iyisi
En büyük blöfü yaratmakt?r.

Hergün numara yapmaya devam ediyoruz
Sanki Gazze’de kriz, açl?k ve veba varm?? gibi Çünkü milyarlarca dolar ihtiyaçlar?n? almaya yetmez Mesela biraz peynir ve çocuklar için de roket!

Biz insanlar? sa?duyudan sapt?raca??z
Herkese Hamas’? Teresa Anne diye yutturaca??z.
Biz bar??ç?l yolcular?z,
Silahlar?m?z ve kendi b?çaklar?m?zla!
Ama gerçekler ekranlar?n?za hiçbir zaman ula?amayacak.

Ooooo, tam kalbinden saplayaca??z onlar?.
Ne de olsa askerleri kim takar?
Biz küçü?üz ve güvercinlerle resimler çektirdik Allah’?n bize gösterdi?i gibi, gerçekler için pek bir talep yok O yüzden üstünlü?ü hep kazan?r?z.

Biz insanlar? sa?duyudan sapt?raca??z
Herkese Hamas’? Teresa Anne diye yutturaca??z.
Biz bar??ç?l yolcular?z,
Silahlar?m?z ve kendi b?çaklar?m?zla!
Ama gerçekler ekranlar?n?za hiçbir zaman ula?amayacak.

E?er islam ve terror gününü ayd?nlatacaksa Ama sonuçlar? pek de ho? görünmüyorsa O zaman hala farketmedin mi?
Yapman gereken tek ?ey
Kendine “Bar?? ve ?nsani Yard?m Eylemcisi” demektir.

Biz insanlar? sa?duyudan sapt?raca??z
Herkese Hamas’? Teresa Anne diye yutturaca??z.
Biz bar??ç?l yolcular?z,
Silahlar?m?z ve kendi b?çaklar?m?zla!
Ama gerçekler ekranlar?n?za hiçbir zaman ula?amayacak.

Biz dünyaya kar??y?z
Biz halka kar??y?z
Biz hepsine IDF’nin kar?nde?en Jack oldu?unu ispatlayaca??z.
Biz bar??ç?l yolcular?z,
Silahlar?m?z ve kendi b?çaklar?m?zla!
Ama gerçekler ekranlar?n?za hiçbir zaman ula?amayacak.

Biz dünyaya kar??y?z
Biz halka kar??y?z
Biz hepsine IDF’nin kar?nde?en Jack oldu?unu ispatlayaca??z.
Biz bar??ç?l yolcular?z,
Silahlar?m?z ve kendi b?çaklar?m?zla!
Ama gerçekler ekranlar?n?za hiçbir zaman ula?amayacak.
Ama gerçekler ekranlar?n?za hiçbir zaman ula?amayacak.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri