forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

bekir_coskun_hurriyetBir y?l önce Hürriyet'ten Habertürk'e geçen Bekir Co?kun'un yaz?lar?na son verilmesi Hürriyet'i kar??t?rd?. Peki bu nas?l oldu? Y?lmaz Özdil'in bugünkü yaz?s? gazetede yer almad?. Sadece Pazartesi günleri yazmayan Özdil'in Bekir Co?kun'la ilgili yaz?s?n?n gazete yönetimi taraf?ndan veto edildi?i belirtiliyor... 

Hürriyet yönetiminin Y?lmaz Özdil'den yaz?s?n?n de?i?tirilmesini talep etti?i ve talebi geri çeviren Özdil'in yaz?s?n?n bu nedenle yay?nlanmad??? söyleniyor...

Hürriyet'in di?er bir yazar? Mehmet Y. Y?lmaz'?n da Bekir Co?kun'la ilgili bir yaz? yazd??? ve yönetimin bu yaz?n?n da yay?nlanmayaca??n? Y?lmaz'a bildirdi?i ifade ediliyor... Mehmet Y. Y?lmaz'?n da bugün yaz?s? yay?nlanmad?.

Di?er yandan Hürriyet'in eski Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök, kö?esinde yazmad? ancak  NTV'de ç?kt??? canl? yay?nda Bekir Co?kun'un yaz?lar?na son verilmesini bask?lara ba?lad?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri