forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AVCI'NIN K?TABINI YAZARKEN DESTEK ALDI?I GAZETEC?LER...

Aktif .

hanefi_avci_300Devrimci Karargah operasyonu kapsam?nda tutuklanan Emniyet müdürü Hanefi Avc?'n?n tart???lan kitab? "Haliç'te Ya?ayan Simonlar"la ilgili önemli bir s?r ortaya ç?kt?. Hanefi Avc?'n?n yazd??? kitapta ikinci bölüm haz?rlan?rken baz? gazetecilerden destek ald??? iddias? "gerçek" ç?kt?.


Habertürk TV'de ekrana gelen tart??mada Milliyet Gazetesi Yazar? Belma Akçura, kitab?n ikinci bölümünün sonradan eklendi?ini itiraf etti ve daha da ileri giderek "kitab?n yaz?m?na yard?m eden gazetecilerden biri" oldu?unu aç?klad?.

Habertürk TV’de dün ak?am Hanefi Avc? olay? konu?ulurken stüdyo bir anda oldukça gerildi. Gerilimin merkezinde ?amil Tayyar ve Nedim ?ener vard?.

Program?n ba??nda ilk goller; ?amil Tayyar-Önder Aytaç ve Ecevit K?l?ç cephesinden geldi. Di?er cephede ise; Nedim ?ener-Belma Akçakura ve Sayg? Öztürk vard?.

NED?M ?ENER'?N ZOR ANLARI...

?amil Tayyar, Hanefi Avc?’n?n tutuklan?nca üç ki?iye SMS att???n? bunlardan birisinin kar?s?, birisinin sevgilisi, birisinin ise Nedim ?ener oldu?unu söyledi. Tayyar, “kar?s? ve sevgilisini anlad?m da seni anlamad?m” diyerek Nedim ?ener’e imal? biçimde tak?ld?. Nedim ?ener bu sözler kar??s?nda k?zar?rken araya sunucu girdi.

Daha sonra söz Hanefi Avc?’n?n kitab?n? yazd?ktan sonra, yay?nlanmadan önce Belma Akçakura’ya göndermesine geldi. ?amil Tayyar, Belma Akçakura’ya bu noktadan üst üste sorularla yüklenmeye ba?lad? ve Akçakura sonunda çok önemli bir itirafta bulundu. Akçakura, “Hanefi Avc?’n?n kitab?n? Temmuz ay?nda kendisine gönderdi?ini ve Cemaat k?sm?n?n olmad???n?, sonradan eklendi?ini” itiraf etti.

Bu ikinci gol üzerine Nedim ?ener’in rengi iyice gitti ve cevap veremedi.

Söz Nedim ?ener’e geldi?inde ise durum 2-0’d?. Herkes ?ener’in ataca?? golü bekliyordu. ?ener, ?amil Tayyar’?n kitab?yla dalga geçmeyi seçti ve “Senin kitab?n Çelik Çekirdek de?il olsa olsa Kabak Çekirde?i olur” dedi. ?amil Tayyar bu söz kar??s?nda oldukça sinirlendi ve “saçma sapan konu?ma terbiyeli ol” dedi. Bunun üzerine Nedim ?ener, “sen yalan yaz?yorsun” dedi. ?amil Tayyar “adam gibi konu?” deyince ortam iyice gerildi. ?ener sürekli “yalan yalan” diye söylerken, ?amil Tayyar masaya yumru?unu vurdu ve sunucu reklam aras?na girdi.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri