forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TRT ?ZLENEN EVLERDEN REYT?NG C?HAZLARI MI TOPLATILDI?

Aktif .

trt_logoTRT'nin ?aibeli reyting lmlerini yarg?ya ta??mas? zerine AGB, 2 bin 500 denekten 220'sinin evindeki peoplemeter denilen reyting lm cihazlar?n? toplatt??? belirtiliyor.
Toplanan cihazlar?n ise, TRT'nin en ok izlendi?i evlerden toplat?ld??? iddia ediliyor.
Yeni ?afak'?n man?etten yay?nlad??? habere gre, baz? yap?mc?lar?n deneklere para deyerek reytinglerini yksek gsterdi?i iddialar? zerine ba?layan tart??malarda yeni skandallar ortaya ?kt?.
AGB ve onu denetleyen bir st kurul olan Televizyon ?zleyicileri Ara?t?rma Komitesi (T?AK) yneticilerinin TRT'nin iki program yap?mc?lar?n? sulayan a?klamalar? zerine, TRT Genel Mdr ?brahim ?ahin konuyu ara?t?r?p yarg?ya ta??d?. Bunun zerine AGB de, 220 dene?in 'peoplemeter' denilen reyting lm cihazlar?n? skt.
TRT Genel Mdr'nn talimat?yla yap?lan ara?t?rmada ise, cihazlar? sklenlerin TRT'yi en ok izleyen denekler oldu?u ortaya ?kt?. Yine TRT'nin ara?t?rmas?yla ortaya bir ba?ka skandal daha ?kt?. AGB'nin ve T?AK'?n deneklerin her y?l yzde 20'si, 5 y?lda da tamam?n?n de?i?tirilmesi grevlerini yapmad?klar? anla??ld?. AGB'nin baz? deneklerinin tam 10 y?ldan beri ise hi de?i?tirmedi?i belirlendi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri