forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_baransu_300Taraf Gazetesi yazar? Mehmet Baransu'dan çok konu?ulacak bir iddia... Baransu AK Parti'nin kapat?lmas? için haz?rlanan iddianamenin Abdurrahman Yalç?nkaya taraf?ndan de?il Do?u Perinçek ile ?lhan Selçuk taraf?ndan yaz?ld???n?, bir dönem Cumhuriyet'te çal??an bir gazetecinin de kuryelik yapt???n? yazd?.

 ??te Mehmet Barunsu'nun yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle...

Kim bu kurye gazeteci

(...) AK Parti hakk?nda kapat?lma davas? aç?ld???nda herkes iddianamenin Yarg?tay Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya taraf?ndan haz?rland???n? san?yordu. Ancak, iddianamenin büyük bölümünü ?lhan Selçuk ve Do?u Perinçek d??ar?da kaleme alm??, CD ve flash belleklerle iddianame parça parça Yarg?tay’a ula?t?r?lm??t?.

 

?lhan Selçuk-Yarg?tay aras?ndaki kuryeli?i ise bir gazeteci yapt?. Bu isim daha sonra siyasete soyundu. Önce gazetesi, ard?ndan da siyasete girdi?i partisi kendisini kap? d??ar? etti. ?imdilerde ç?kt??? televizyon programlar?nda “bas?n ahlak?ndan” söz ediyor. ?nsan?n kendisine “hadi oradan” diyesi geliyor.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri