forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kanalistanbul_milliyet_mansetDKM- Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n aç?klad??? 'Kanal ?stanbul' projesiyle ilgili baz? medya organlar?n?n ilk günden koydu?u tav?r dikkat çekiyor. Hürriyet, Milliyet, Vatan, Radikal ve Habertürk internet siteleri projeyi 'Kabus ?ehri' olarak nitelendiren yorumlar? ön plana ç?kard?.

Özellikle Milliyet internet sitesinin projeyle ilgili olumsuz yorumlar? man?etten 'Kabul ?ehri' olarak vermesi dikkatlerden kaçm?yor...

Milliyet'in internet sitesinin man?eti ?öyleydi...

kanalistanbul_milliyet

Vatan Gazetesi de Milliyet'le ayn? haberi kullanm?? ve man?etten de ayn? ifadeleri ön plana ç?karm??...

Bu da Vatan'?n internet sitesinin man?eti...

kanalistanbul_vatan

 

Hürriyet internet sitesi de Kanal ?stanbul projesini Kabus olarak nitelendirenlerin görü?lerini ön plana ç?karmay? tercih etmi?. Site ayr?ca projenin Ecevit'in fikri oldu?uyla ilgili Emrehan Hal?c?'n?n ifadelerine yer vermi?...

kanalistanbul_hurriyet

Posta Gazetesi'nin internet sitesi de projenin Kanuni Sultan Süleyman'a ait oldu?unu belirten bir habere yer vermi? ve yan?nda da Ecevit'in de bu projeyi dü?ündü?ünü ön plana ç?karm??.

kanalistanbul_posta

 

Radikal Gazetesi'nin internet sitesi ise daha temkinli yakla?m??. K?l?çdaro?lu'nun projenin detaylar?n? bilmeden konu?tu?unu belirten Radikal internet sitesi, bu haberin hemen yan?nda ise baz? uzmanlar?n 'Ç?lg?n ama gereksiz' sözünü yay?nlam??...

kanalistanbul_radikal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habertürk'ün internet sitesi de 'Kabus' senaryolar?na itibar eden yay?n organ?yd?. Habertürk direkt projeye kar?? tav?r almak yerine soru sormay? tercih etmi?...

kanalistanbul_haberturkcom

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri