forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

huseyin_celikAnadolu Ajans? ve TRT'nin Karay?lan ile ilgili yapt??? haberleri sert bir dille ele?tiren Hüseyin Çelik, kurumlar? ciddiyetsizlikle suçlad?.

 

 

 

A Haber Ankara Temsilcisi Faruk Demirel'in sorular?n? yan?tlayan Ak Parti Medya ?li?kilerinden sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik, önemli aç?klamalarda bulundu.

Çelik TRT'nin "Karay?lan yakaland?" haberiyle ilgili çok sert konu?tu: "Bu olay ilk duyuldu?unda ben Kanal 7'de Say?n Mehmet Acet'in konu?uydum. Orda Say?n Acet bunu söyledi ve benden de baz? yorumlar istedi. Ben tamamen ihtiyatla yakla?t?m hatta bana çok ?srar etti ve net cümleler kurmad???m? söyledi. Ben uluslararas? ajanslar?n ve resmi makamlar?n teyit etmemesi halinde bununla ilgili net bir ?ey söyleyemeyece?imi söyledim.

Nitekim öyle oldu ama burada aç?kça bir ?ey ifade etmek isterim, özel kanallar ?u ve ya bu haberleri yay?nlayabilir. Onlar?n kendi problemidir ama bu meselede; devletin kanal? TRT ve devletin haber ajans? Anadolu Ajans? resmen çuvallam??t?r ve bir habercilik skandal?na imza atm??t?r. Gerekçeleri ne olursa olsun bu kadar acemi davranmaya kimsenin hakk? yoktur. Ve bütün özel televizyonlar bütün haber kanallar? yay?nlar? kestiler saatlerce Murat Karay?lan ile ilgili haberler yapt?lar. Malesef Murat Karay?lan'? biraz da efsanele?tiren bir sürecin ya?anmas?na sebebiyet verdiler. Bir nevi PKK propagandas? oldu. Bunu insanlar isteyerek mi yapt?? Elbette yapmad?lar. Bunun amac? PKK propagandas? yapmak de?ildi. Ama bunun olmas?na TRT ve AA sebep olmu?tur."

??te Çelik'in sözleri..

video

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri