forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

SES KAYDINI HANG? GAZETELER MAN?ETTEN YAYINLADI?

Aktif .

gazete_lerM?T Müste?ar? Hakan Fidan'?n ses kayd?n?n internete dü?mesine gazetelerin yakla??m? dikkat çekti. Ergenekon ve Balyoz sürecinde internete dü?en ses kay?tlar?na sessiz kalan gazeteler PKK ile yap?lan görü?melerin kay?tlar?n? man?etten verdiler... 

Taraf ise ses kayd?n?n tamam?n? yay?nlad?...

Hangi gazete haberi nas?l kulland?? 

HÜRR?YET 
Hürriyet haberi man?etin alt?ndan vermi?. PKK ile görü?mede Telekulak ?ddias?' ba?l???n?n kullan?ld??? haberde ses kayd?n?n ilk kez PKK'ya yak?n haber ajanslar? taraf?ndan duyurulmas?na dikkat çekmi?. 

M?LL?YET
Milliyet haberi man?etten görmü?. 'K?M BU ARABULUCU?" diye soran Milliyet, ses kayd?nda yer alan ?ngiliz arabulucunun pe?ine dü?mü?... 

VATAN 
Vatan da Milliyet gibi haberi man?etten vermeyi tercih etmi?. 'OSLO SIRLARI SIZDI' ba?l???yla verilen haberde Hakan Fidan'?n sözlerine yer verilmi?. 

HABERTÜRK
Habertürk haberi 'M?T'E TELEKULAK' ba?l???yla birinci sayfadan vermi?. 

RAD?KAL
Radikal ise haberi man?etin solundan 'PKK ?LE GÖRÜ?ME ?NTERNETE DÜ?TÜ' ba?l???yla vermi?.

TARAF
Ses kayd?na en geni? yer veren gazete Taraf oldu. 'PEK? N?YE SAVA?IYORSUNUZ?" ba?l???yla haber sürman?etten veren gazete ses kayd?n?n tamam?n? yay?nlad?... 

CUMHUR?YET
Cumhuriyet haberi man?etten 'OSLO GÖRÜ?MES? ?NTERNETE DÜ?TÜ' ba?l???yla kullanm??...

Di?er gazeteler ise internete dü?en ses kayd?na birinci sayfadan yer vermemi?... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri