forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_300CNN Trk'te yay?nlanan Tarafs?z Blge program?nda Vatan yazar? Can Atakl?, Ertu?rul zkk ve Zafer Mutlu hakk?nda nemli bir iddia bulundu.  

Programa telefonla ba?lanan Ayd?n Do?an ise "Ertu?rul zkk bunu yapm??sa ?erefsizin tekidir." dedi.

Can Atakl?, 28 ?ubat srecinde Turizm Bakan? Bahattin Ycelin Zafer Mutlu ve Ertu?rul zkkn ?antaj?yla istifa etmek zorunda kald???n? iddia etti.

Bakan?n arkada?? oldu?unu syleyen Atakl?, "?stifa etmezse hakk?nda byk bir karalama kampanyas?yla as?ls?z bir yolsuzluk dosyas?n? yay?nlayacaklar?n? anlatt?m. Ailesini toplad? durumu anlatt? istifa karar? ald?" dedi. Atakl? daha nce TRT Haberde dile getirdi?i iddiay? CNN Trkte daha detayl? anlat?rken Ertu?rul zkk ve Zafer Mutlunun ad?n? verdi.

Atakl?n?n iddialar? zerine yay?na ba?lanan Ayd?n Do?an "Ertu?rul zkk ve Zafer Mutlu byle bir ?ey yapm??larsa dnyan?n en ?erefsiz en ahlaks?z insanlar?d?r" diyerek sert ?k??t?.

Ayd?n Do?an, ?unlar? syledi: "Ben tart??maya girecek de?ilim ama bir konuya a?kl?k getirmek istiyorum. Can Atakl?, Hrriyet gazetesi Turizm Bakan? istifa etsin diye haber gndermi? dedi. Ertu?rul zkk de Zafer Mutlu da e?er byle bir ?ey sylemi?se ?erefsizlik, ahlaks?zl?k yapm??t?r. E?er byle bir ?ey yap?lm??sa yar?n zkk hepimiz idam edelim.

Bana gre Can Atakl? hezeyan halinde. Bunu yapmamak laz?m. Medya patronlar? orada yok diye her ?eyi medyaya yklemek haks?zl?kt?r. Trkiyenin en namuslu kesimi bence gazeteciler ve gazetelerdir. Gazeteleri byle hkmetleri d?ren bir ?ekilde yans?tmak, kamuoyun nnde bu kadar kk d?rmek da do?ru de?il, bunu k?n?yorum. Bu ya?tan sonra oraya ?k?p tart??amam ama herkes gelsin tart??al?m. 28 ?ubatta siviller grevini yapmam??, bas?n da haber pe?inde ko?mu?, bazen de hatalar yapm??. Sincanda tanklar? yrtenler grevden al?nd? m? ki biz sulan?yoruz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Ama bu haks?zl??? da yapmay?n. Bana kal?rsa Can Atakl? bir hezeyan halinde konu?uyor ve hata ediyor. Kahraman olmak istiyor ama asl?nda mesle?e zarar veriyor. Beyaz ka??t gibiyiz ama bize ok laf at?yorlar. nk en kolay? medyay? sulamak. Kim kartel kurdu da ba?kalar?n? kovdurmak ldrmek iin al??t?."

Can Atakl? se Do?an'?n ard?ndan ?unlar? syledi: "ok zlerek dinledim Ayd?n Beyi. Kendisi en eski medya patronudur. Hezeyan sz beni ok zd. Kahraman olmak gibi bir niyetim de yoktu. Ben tan?k oldu?um ?eyi anlatt?m, Ayd?n Beyle ilgili bir ?ey de demedim..."

Ayd?n Do?an: "Benim ad?m? vermedin ama benim sahibi oldu?um gazetenin ?antaj yapt???n? sylyorsun. Byle bir ?ey olmas? mmkn m? Ben deli miyim, nas?l byle bir ?ey yapabilirim? Ya Can, kafas?nda bir senaryo kurdu ya da bunu yapanlar dnyan?n en byk ?erefsizleridir."
Can Atakl?: "Meslek hayat?m?n son gn olabilir. Ertu?rul da mesaj at?p duruyor ben yle bir ?ey sylemedim diye. Ben tan?k olduklar?m?, bana sylenenleri anlatt?m sadece. Byle ?eylerin belgesi de olmaz zaten..."

ZAFER MUTLU DA YAYINA BA?LANDI

Ayd?n Do?andan sonra programa Zafer Mutlu da telefonla ba?land?:

"ok k?sa bir ?ey sylemek iin ba?land?m. Can san?r?m baz? ?eyleri kar??t?r?yor. Ben byle bir ?ey hat?rlam?yorum, byle bir ?ey de olmad?. Bunu sylemek istiyorum. Polemi?e de girmek istemiyorum. Mant?kl? da gelmiyor zaten hikaye. Aradan 15 y?l gemi? Can kar??t?r?yor da olabilir."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri