forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_300Tarafs?z Bölge program?nda ya?anan '?antaj' tart??mas?na Ertu?rul Özkök'ün tepkisi ?artl? istifa dilekçesi oldu. Özkök, kö?esinde yay?nlad??? mektupta Can Atakl?'n?n iddias?n?n do?ru olmas? halinde istifa edece?ini duyurdu. 


Ertu?rul Özkök'ün bugün kö?esinde yay?nlanan yaz?s?.. 

Say?n Ayd?n Do?an,

Ayd?n Bey, bu yaz?, 18 y?ll?k patronuma dilekçemdir.
Dün gece bir televizyon kanal?nda, bana at?lan bir iftiraya cevap vermek üzere bu televizyon kanal?na ba?lanm??s?n?z. Size her zamanki sayg?mla bir kez daha te?ekkür ediyorum. Orada böyle bir olay?n olmad???n? söylemi?siniz
Bu arada da "Ertu?rul Özkök böyle bir ?ey yapm??sa ?erefsizdir" demi?siniz.
Çok hakl?s?n?z. Do?ru ?erefsizdir.
?imdi hayat?m?n en önemli y?llar?n? verdi?im Hürriyet'e ve size kar?? olan sevgim ve sayg?m nedeniyle aç?k tarihli bir istifa mektubu sunuyorum.
Benim elimde eski Turizm Bakan? Bahattin Yücel'le ilgili bir yolsuzluk dosyas? yoktu. Olsayd? derhal yay?nlard?m. Bahattin Yücel'e böyle bir ?eyi söylemedim. Zafer Mutlu ile aramda böyle bir konu?ma geçmedi. Ama Bahattin Yücel "Evet Ertu?rul Özkök bana böyle bir ?ey söyledi" derse, bu istifa mektubumu o an yürürlü?e koyunuz.
Bunun kar??l???nda 25 y?ld?r çal??t???m Hürriyet gazetesinden tek kuru? hak talep etmeyece?im. Ve gazetecili?i hayat?m?n sonuna kadar b?rakaca??m.
Sayg?lar?mla.
Ertu?rul Özkök / Hürriyet

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri