forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

latif_simsekkk28 ?ubat tart??mas?nda ele?tirilere hedef olan U?ur Dündar hakk?ndaki iddialara Beyaz TV ekranlar?nda yan?t verdi.

 

Hakk?ndaki iddialar? yalanlayan Dündar, Dinamit program?n?n moderatörü Latif ?im?ek'le tart??t?, Rasim Ozan Kütahyal?'yla at??t?...

Tansu Çiller'e ç?plak foto?raf ?antaj? yapt??? iddialar? kar??s?nda çileden ç?kan U?ur Dündar sinirlenerek yay?n? terketti.

LAT?F ??M?EK ÇOK KIZDI 

U?ur Dündar'?n canl? yay?nda üslubunu ele?tiren Latif ?im?ek 'Siz televizyonculukta duayen olabilirsiniz ama bizde bir ?eyler yalad?k geldik sizin kadar olmasa da. 'dedi. 

U?ur Dündar'?n programda kendisine iftira edildi?ini söylemesi üzerine çileden ç?kan Latif ?im?ek 'Size iftira eden ?erefsizdir. Etmedi?i halde etti diyende ?erefsizdir. U?ur bey siz Arena'da sa?a sola çamur att???n?z günlere ?u anda tekrar döndünüz. Ben Latif ?im?ek olarak size hangi iftiray? att?m? U?ur bey siz insanlar? konu?tururken, size kimse hesap sordu mu ki, siz bana hesap soruyorsunuz Allah A?k?na... Benim kimleri konu?turaca??ma siz kar??amazs?n?z."

Program?n sonlar?na do?ru U?ur Dündar'?n söylediklerine tepki gösteren Rasim Ozan Kütahyal? da tart??maya kat?ld?.  'Yapt???n?z haberin yalan oldu?u bir ay sonra ortaya ç?kt?. Neden tekrar program yapmad?n?z? Ard?ndan 2 y?l sonra Nazl? I?lcak And?ç belgesini ortaya ç?kard?. O dönem bir darbe atmosferiydi ve siz de haberi yapt?n?z geçtiniz. 'dedi.

DÜNDAR CANLI YAYINI TERK ETT?

Bir izleyicinin para vererek kamerayla gizli çekim yap?p yapmad??? sorusunu ise Dündar'? k?zd?rd?. O soruya cevap vermek istemeyen Dündar 'B?rak?n Allah a?k?na. Bu safsatalar üzerinde beni daha fazla konu?turmay?n. Bunlar safsata. 'dedi ve telefonu kapad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri