forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BASIN KONSEY? BA?KANI MESLEK ?LKELER?N? ?HLAL ETT?!

Aktif .

gokmen-karadagBas?n Konseyi Ba?kan? Orhan Birgit'in fotomontaj foto?raf? Bas?n Konseyi'ni kar??t?rd?. Yksek Kurul yesi Gkmen Karada?, Birgit'e ynelik sert bir a?klama yapt?. 

Bas?n Konseyi Ba?kan? Orhan Birgit'in Hatay'da yapt??? incelemeler sonras?nda bas?n toplant?s?nda ortaya att??? "ambulansla silah ta??n?yor" iddias?  CNN Trk'te canl? yay?n krizine neden oldu.

Birgit geti?imiz gnlerde Hatay'? ziyaret etmi? ve sivil toplum kurulu?lar?yla gr?m?t. Ard?ndan yapt??? bas?n toplant?s?nda cep telefonuyla ekilmi? baz? foto?raflar gstermi? ve "Elimizde Trk Sa?l?k Bakanl???'na ait ambulansla zgr Suriye Ordusu'na silah ta??nd???n? gsteren foto?raf var. " demi?ti.

FOTO?RAFLAR FOTOMONTAJ IKTI

Adalet Bakan? Sadullah Ergin CNN Trk'te Enver Aysever'in konu?u oldu ve Hatay'da incelemelerde bulunan Bas?n Konseyi yelerinin kan?t olarak sunduklar? foto?raf?n fotomontaj oldu?unu a?klad? ve sert tepki gsterdi. 

GKMEN KARADA?'IN TEPK?S?... 

Bas?n Konseyi Yksek ?sti?are Kurulu yesi ve TV8'in Haber Aktif program?n?n sunucusu Gkmen Karada? Orhan Birgit'e tepkisini bir bas?n a?klamas? ile duyurdu.  

Karada? a?klamas?nda Orhan Birgit'in meslek ilkelerine ayk?r? davrand???n? vurgulay?p "Sa?l?k Bakanl???, Bas?n Konseyi'ne o foto?raf beyan?yla ilgili ?ikayette bulunsa Konsey'in yapt?r?m karar? vermesi muhtemeldir. Byle bir eli?kiyi de hibir kurum kald?ramaz" de?erlendirmesinde bulundu.

??te Gkmen Karada?'?n o a?klamas?... 

"Bas?n Konseyi'nin, Hatay Valili?i'nin tedbirleri aras?nda bas?n a?klamalar?n?n da yer almas? zerine Hatay ziyaretinde gerekle?tirdi?i temaslardan sonra dzenledi?i bas?n toplant?s?nda ciddi bir gazetecilik hatas? yap?ld?. Konsey Ba?kan? Orhan Birgit kamuoyunun dikkatini hak eden birok iddiay? gndeme getirdi ama "Bize maalesef devletin sa?l?k ambulanslar? ierisinde silah ta??nd???n? gsteren foto?raflar verildi" diyerek gsterdi?i, foto?raf ?plak gzle bile ?phe duyulacak bir foto?raft?. Nitekim kendisi de daha sonra bu foto?raf?n fotomontaj oldu?unu a?ka beyan etti.

Bas?n Konseyinin en nemli i?levlerinden biri medyada ki?i ya da kurumlar?n hak ma?duriyeti iddialar?/?ikayetleri kar??s?nda konuyu de?erlendirerek bir karara varmakt?r. Bu karar ?ikayetin reddi ya da yerindeli?i ?eklinde olup yerinde bulunmas? durumunda uyar? ya da k?namayla sonulan?r. Bazen de ?ikayete gerek kalmaks?z?n Yksek ?sti?are Kurulu resen i?lem ba?lat?r.

MESLEK ?LKELER? ?HLAL ED?LD?

Sz edilen olayda "Bize maalesef devletin sa?l?k ambulanslar? ierisinde silah ta??nd???n? gsteren foto?raflar verildi" denilerek yap?lan a?klama Bas?n Konseyi Meslek ?lkeleri'nin ihlali anlam?nda de?erlendirilebilir. Bu foto?raf? en temel gazetecilik ?phecili?i ve Bas?n Konseyi Meslek ?lkeleri dahilinde sorgulamay?p alelacele duyurmas? Bas?n Konseyi Ba?kan? Orhan Birgit'ten beklenmeyecek bir harekettir.

KURUL YEL???M? GZDEN GE?R?R?M

Bas?n Konseyi Yksek ?sti?are Kurulu'nun ve Say?n Ba?kan'?n bu konuyla ilgili nmzdeki sretenas?l bir tav?r tak?naca?? nem ta??maktad?r. Bildi?im gazetecilik do?rular? kar??s?nda kay?ts?z kal?nmas? ya da konunun gei?tirilmesi durumunda Yksek ?sti?are Kurulu yeli?imi gzden geirmem ka?n?lmaz olacakt?r.

FOTOMONTAJI KABUL ETT?

Bu metinde dile getirdi?im hususlar Konsey'in blgede edindi?i di?er izlenimlerin soru?turulmay? hak eden vahametini bo?a ?karmaz. Ama Say?n Birgit fotomontaj oldu?u ok muhtemel bir foto?raf? "Bize maalesef devletin sa?l?k ambulanslar? ierisinde silah ta??nd???n? gsteren foto?raflar verildi" diye sunarak ve hemen ertesinde fotomontaj oldu?unu kabul ederek zaten di?er iddialar?n?n ve izlenimlerinin de temelini sarsm??t?r.

Sa?l?k Bakanl???, Bas?n Konseyi'ne o foto?raf beyan?yla ilgili ?ikayette bulunsa Konsey'in yapt?r?m karar? vermesi muhtemeldir. Byle bir eli?kiyi de hibir kurum kald?ramaz.

Dr. Gkmen Karada?
Bas?n Konseyi Yksek ?sti?are Kurulu yesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri