forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TRTye tezgah

trthaber-fotomontaj-2?ehit askerler için düzenlenen tören üzerinden TRT'ye çirkin bir sald?r? düzenlendi.

Montajlanm?? bir foto?raf TRT'nin habermi? gibi sosyal medyada yay?ld?...

Afyonkarahisar'daki patlamada ?ehit olan askerler için Gülhane Askeri T?p Akademisi'nde (GATA) tören düzenlendi. Türk bayra??na sar?l? ?ehit cenazeleri törenin ard?ndan ambulanslarla ve askeri cenaze araçlar?yla GATA'dan ç?kar?ld? ve Etimesgut Askeri Havaliman?'ndan memleketlerine gönderildi. Konvoyun havaliman? nizamiyesine giri?inde, polis memurlar? sayg? duru?unda bulundu. Bu anlar gazeteciler taraf?ndan görüntülendi ve tüm medyada payla??ld?.

Ancak o görüntüler üzerinden sosyal medyada TRT'ye çirkin bir sald?r? düzenlendi. Konvoyun foto?raf? montajlanarak haberin sunu? ?ekli farkl? gösterildi.

Üzerinde oynanm?? foto?raf, son dakika geli?mesi olarak verildi ve TRT Haber'in olay?, “?ehitlerimiz memleketlerine u?urlan?yor: ?ehit cenazeleri yeni aç?lan kav?ak ve duble yollar sayesinde art?k daha k?sa sürede memleketlerine ula?t?r?l?yor” diye yay?nlad??? gösterildi.

Bu görüntüler k?sa sürede sosyal medyada yay?ld?. TRT'nin ?ehit haberini bu ?ekilde verdi?ini dü?ünenler olaya tepki gösterdi. Ancak gerçek farkl?yd?.

TEZGAH'I K?M DÜZENLED?...

TRT Tezgah? düzenleyelerin yarg? önünde hesap verece?ini aç?klad?. Baz? bilgilerin elde edildi?i ve yarg?ya teslim edilece?i ö?renildi. 

TRT HABER'?N AÇIKLAMASI

Sosyal Medya'da en hassas konumuz olan ?ehitlerimiz vesile edilerek TRT Haber'e yönelik i?renç bir sahtekarl?k kampanyas? yürütülmektedir. ?ehitlerimizin ruhlar?ni incitecek bu alçak kampanyay? ba?latan ve ona alet olan ma?alarla yarg? önünde hesapla?mak boynumuzun borcudur. Kamuoyumuza sayg?yla duyurulur.

??te montajlanm?? foto?raf...

Trthaber-fotomontaj

trthaber-fotomontaj-2

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri