forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet-bokenTRT Haber'e kar?? düzenlenen iftira kampanyas? k?sa süre içinde ortaya ç?kt?. Ku?kusuz bu tezgahtan en çok etkilenen ve a??rl???n? üstünde hisseden isim TRT Haber Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Böken'di... 

 

Böken ki?isel Blog'u www.ahmetboken.com'da ya?ad?klar?n? yazd?... 

"C?NAYETTEN DE BETER"

?nsan ya?amadan bilmez derler. Ya?asa da unutuyor be?er. Malum, nisyan ile malul.

Her?eyden habersiz bir yerlerde bir pazar günü geçirirken.. Üst üste ac? haberlerden dolay? tats?z tuzsuz. Havan?n kararmas?na yak?n, sinirlerinizi alt üst eden bir haber al?yorsunuz. “Abi sosyal medyada bize iftira at?yorlar.” Daha “kim, kime, neden” demeye kalmadan.. Mailler, telefonlar, Twitter, Facebook vs. Ortal?k k?z?lca k?yamet. Güya bir son dakika geçmi?iz.

trthaber-fotomontaj-2?ehitlerimizin ac?s?n? hafife alm???z o son dakikada. Güya duble yollar, yanda?l?k, vurdumduymazl?k vs. Ne dersiniz? Ne yapars?n?z? Ne dü?ünürsünüz? ?ok olursunuz de?il mi? ?ok olduk biz de. Böyle bir?ey olmayaca?? mâlûm ve muhakkak. E peki o zaman bu da nereden ç?kt?? Durum de?erlendirme a?amas?...

Sonra yine mailler, yine telefonlar, yine Twitter, Facebook vs.Malum hâdise. Bir kez daha hat?rlad?k and?çlar? bu vesileyle. Ve bir ?eyi daha. Bu ülkenin sa?da solda ne kadar çok dü?man? oldu?unu.. Birlikte ya?amayal?m, ya?ayamayal?m diye ç?rp?nan..

Ne kadar çok kötü kalplinin bulundu?unu. TRT gibi Türkiye’nin en büyük yay?n kurulu?una bile böyle kaba bir iftira atmaya kalkacak hale geldiylerse; Ya öz güvenlerinin ç?lg?nl?k noktas?na varmas?ndan..

Ya da sekerat halindeki kontrolsüz ç?rp?n??lar?ndan olmal?. Dileyelim ikincisi olsun. Ayr?ca hepimize geçmi? olsun. Çünkü "iftira" öyle az?msanacak bir musibet de?il. "Cinayetten bile beter" buyuruluyor Kuran-? Kerim'de.

Böylesi hele.

http://ahmetboken.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri