forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEHMET BARLAS: ZAFER MUTLU NASIL PATRONUNDAN DAHA ZENG?N OLDU?

Aktif .

mehmet_barlas_300Mehmet Barlas, 28 ?ubat Alt Komisyonu’ndaki ifadesinde “Patrondan daha zengin çal??an nas?l oluyor?” diye sordu.

 

Mehmet Ali Birand, Fehmi Koru, Ertu?rul Özkök, Fatih Çekirge gibi bir çok ismin ifade verdi?i 28 ?ubat Soru?turmas? Alt Komisyonu Sabah yazar? Mehmet Barlas ve e?i Canan Barlas’? da dinledi.

BARLAS’TAN ?LG?NÇ SORU: ZAFER MUTLU NASIL VATAN’IN PATRONU OLDU?

Mehmet Barlas komisyondaki konu?mas?nda, “Patrondan daha zengin çal??an nas?l oluyor?” dedi. Barlas, “Zafer Mutlu ?u anda varl?kl? bir insan. Dinç Bilgin, galiba yoksul, öyle görünüyor. Bu nas?l oluyor? Patrondan daha zengin çal??an nas?l oluyor? Dinç Bilgin, hapse girdi, mal?na el kondu. Ama Zafer Mutlu, Vatan gazetesinin patronu oldu. Bu nas?l oldu?” diye konu?tu.

HALK DARBE ??B?RL?KÇ?LER?N? BARAJIN ALTINDA BIRAKIYOR

Askeri darbelerin siyasi aya??n?n neresi oldu?u sorusuna en sa?l?kl? cevab?n sand?kta halk taraf?ndan verildi?ini kaydeden Barlas, “Askeri darbelerden sonra yap?lan seçimlerde halk ’darbecilerle kim i? birli?i’ yapt?ysa onu baraj?n alt?nda b?rak?yor. Siz 1999 ve 2002 seçimlerine bakt???n?zda, ald???n?z sonuçlardan kimlerin darbe ile i?birli?i yapt???n? halk?n verdi?i onay ?eklinde görürsünüz.” dedi.

’DEM?REL, DEVR?LECE??ME BEN DEV?REY?M DED?’

Bir komisyon üyesinin, ’Süleyman Demirel bu i?in neresindeydi?’ ?eklindeki sorusu üzerine Barlas, “Benim gördü?üm, 1965-1971 aras?ndaki Demirel çok farkl? bir insand?. Türkiye’nin önünü açmaya çal??an bir insand?. Fakat o kadar büyük haks?zl?klara u?rad? ki… Öyle ayak oyunlar?na maruz kald? ki, daha sonra kendisini o dönem y?pratanlar gibi olmay? tercih etti. 28 ?ubat’ta da, ‘Bu sefer devrilece?ime, ben devireyim’ dedi. Darbeye göre göre bilendi.” ?eklinde konu?tu.
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri