forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_altan_280Taraf gazetesinin baz? yazarlar?n?n gazetelerinin yay?n politikas?n? ele?tirmesi ve Ahmet Altan'?n tepkisini çekti. 

Altan yazarlar?yla ya?ad??? tart??may? ?u ?ekilde de?erlendirdi... 


"Di?er gazetelerde genel yay?n müdürleri yazarlara 'iktidar? sert ele?tirmeyin' diyor. Bizim gazetede yazarlar genel yay?n müdürüne 'iktidar? sert ele?tirme' diyor. Bu farkl?l???n beni e?lendirdi?ini itiraf etmeliyim. Tersi beni utançtan öldürürdü."  

AK Parti hükümetini niyetleri de?il uygulamalar?yla kritik etmek gerekti?ini savunan Ahmet Altan, Taraf yazarlar? Y?ld?ray O?ur, Alper Görmü?, Melih Alt?nok gibi isimlerin Ak Parti'yi destekleyen yaz?lar?n? ele ald?... 

Ahmet Altan'?n yaz?s? için t?klay?n... 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri