forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ekrem Dumanl?

ekrem-dumanli-webtv

?nternet nedeniyle sürekli tiraj kayb?na u?rayan gazeteler kendilerini yeni duruma adapte etmek için çal??malar?n? sürdürüyor.

?nternette ilk yay?nlanan gazete olan Zaman, internet sitesini tamamen yenileyerek 24 saat canl? yay?nlanan internet televizyonu kurdu. 

Zaman'?n Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?, gazetedeki kö?esinde internette yapt?klar? yeni yat?r?mlar? hem yazd? hem de anlatt?... 

Yeni dönemde internette neler olacak?

Bugünden itibaren, yenilenen web sitemizin beta (deneme) yay?n? ba?l?yor. Birçok yenilik okurlar?m?zla bulu?acak. Mesela geli?en s?cak gündemlerin “Analiz”lerini ertesi günü beklemeden yazarlar?m?zdan görüntülü olarak izleyebileceksiniz. Ayr?ca yazarlar?m?z, kaleme ald?klar? kö?e yaz?lar?nda hangi konular? i?lediklerini ve niçin yazd?klar?n? “Neden Yazd?m?” kö?esinde sizlerle payla?acak. Gazetemizin özel haberlerinin hikâyelerini ise muhabirlerimiz “Haber Arkas?”nda anlatacak. Gazetede video içeri?ini daha da zenginle?tirme gayretindeyiz. Zaman WebTV'den canl? haber bültenlerini ve olay yerinden s?cak geli?meleri seyretme imkân? olacak. ?nternet sitemizdeki Gündem, Ekonomi, Spor, Dünya, Aile&Sa?l?k, Kültür&Sanat gibi bölümler, ana sayfa gibi bol içerik bar?nd?racak. “?ehir Haberleri” bölümümüzden bulundu?unuz ilin haberine rahatl?kla ula?abileceksiniz. Böylece okurlar, ilgi alanlar?na göre zengin bir içerikle kar??la?acak ve zaman.com.tr'de daha fazla vakit geçirecek.

“Bir Haberim Var” uygulamas? ile haber yap?lmas?n? istedi?iniz konular? Haber Merkezi'mize iletebileceksiniz. Art?k sizler de “vatanda? muhabir” olarak gazetenizin içeri?ine katk?da bulabilirsiniz. Ayr?ca iPhone ve Android uygulamalar?m?z çok daha zengin içeri?e ve kolay kullan?ma sahip hale getirildi. Bunun d???nda günlük olarak isteyen okurlar?m?za e-bülten'ler gönderece?iz.

Sosyal medyada daha aktif bir Zaman göreceksiniz. Haberlerin yan? s?ra Zaman'dan haberleri de sizlerle payla?aca??z. Baz? haberler için sosyal medyada kullan?lmak üzere gazetemizde ‘etiketler' payla?aca??z. Böylece okurlar?m?zla birlikte önemli konular?n gündemde kalmas?n? sa?layaca??z. 

http://beta.zaman.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri