forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Mehmet Ali Birand'?n hayat?n? kaybetti?i haberi twitter üzerinden yay?ld?. Ancak daha sonra Birand'?n o?lu ve tedavi gördü?ü hastane bir aç?klama yaparak ölüm haberini yalanlad?. 

Birand'?n öldü?üyle ilgili haberler bir kere dola??ma girmi?ti. Üstelik bu bilgiyi yay?nlar?n maalesef Mehmet Ali Birand'?n en yak?n çal??ma arkada?lar? olmas? internet sitelerinin de 'Mehmet Ali Birand Öldü' man?etleri atmas?na neden oldu. 

Ba?ta Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi olmak üzere, yüzlerce site ölüm haberini man?etten verdi. Hem de hiçbir do?ru bilgiye dayanmadan... 

Mehmet Ali Birand'?n sa?l?k durumuyla ilgili ilk aç?klamay? o?lu Umur Birand yapt? ve 'Tedavi devam ediyor. Babam Hayatta' dedi. Sonra Amerikan Hastanesi de Birand'?n hayatta oldu?unu ve yo?un bak?mda tedavi gördü?ünü belirten bir duyuru yay?nlad?. 

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da Birand'?n tedavi gördü?ü hastaneyi gitti ve ç?k??ta 'Birand ya??yor' aç?klamas? yapt?... 

Bu aç?klamalar üzerine internet siteleri ve twitter gazetecileri geri ad?m atmaya ba?lad?. Man?etler de?i?ti, yap?lan haberler geri çekildi... 

Bütün bunlar olurken twitterdan Birand'?n arkas?ndan ba?sa?l??? mesajlar? gelmeye ba?lam??t? bile...  

 

Çok çok üzgünüm. Ba??m?z sa?olsun.

 

ba??m?z sagolsun...

Mehmet Ali abi seni çok özleyece?iz. Allah rahmet eylesin.

Mehmet Ali Birand. Birço?umuza gazetecilik heyecan?n? o verdi. Kendisininki de hiç kaybolmad?. Sa?l?k mücadelesi verirken hayati birakmadi.+

Mehmet Ali Birand'i kaybettik. Ekrani bana ögreten oydu. Ailesinin ve sevenlerinin üzüntüsünü paylasiyorum.

 

Yuh be! Ciddi haber sitelerine guvendik. Mehmet Ali Birandhaberinde cuvallayanlar cok atip etti!

 

Mesut Yar ?@mesutyar

Birand'i kaybettik...

 

B?rand maalesef g?tm??, çok önemli b?r kay?p, b?z?m mahalle onun enerj?s?n?, delilig?n?, ola?an d??? gercekc?l?g?n? çok arayacak

 

 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri