forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

sabah aboneYavuz Baydar'?n ele?tirileri Sabah Gazetesi Ekonomi Servisi'yle Okur Temsilcisini kar?? kar??ya getirdi... 

"Okur Temsilcisi Kimin Temsilcisi" ba?l???yla yazd??? yaz?da Karamuk, "Gazetemizin okur temsilcisi Say?n Yavuz Baydar, dünkü kö?esinde bizim ekonomi sayfalar?yla ilgili ele?tiriler yap?yor. 'Öteki Taraf'tan bak?p bize gazetecilik dersi veriyor..." diye yazd? ve Baydar'a sert ifadelerle yüklendi... 

"... bize gazetecilik dersi veren ve 'Ombudsman' s?fat?yla bu i?i kendisine meslek edinen siz, Ekonomi Servisi'ne yönelik daha önceki ele?tirel yaz?lar?n?zda da oldu?u gibi bizi aramak zahmetini göstermediniz. Bizi suçlad???n?z konuda kendiniz 'HATA' yapt?n?z. Sizin de bildi?iniz gibi; kronik ?ekilde yap?lan hatalar, niyet beyan? olarak kabul edilir. K?sacas? bize özür ve hakk?m?z? teslim yaz?s? borçlusunuz say?n Yavuz Baydar." (http://www.sabah.com.tr

BAYDAR NE YAZMI?TI

Baydar, "Öteki 'taraf'?" ba?l???kl? yaz?s?nda Ekonomi Servisi'ni ?u cümlelerle ele?tirmi?ti... 

SABAH Ekonomi sayfas?nda 22 Ocak Sal? gününden itibaren büyük sunulan ve gün gün devam ettirilen bir haber dikkat çekti. (...) 

Suçlamalara maruz kalan Hisarc?kl?o?lu'nun, yani "öteki taraf"?n görü?ü sayfaya yans?mad?. TOBB Ba?kan? gazeteye konu?mak istemi? de olabilir, istememi? de olabilir. Önemli olan, haberi haz?rlayanlar?n kendisine görü? almak için ba?vuruda bulunup bulunmad???d?r. Haberlerde, böyle bir giri?im yap?l?p yap?lmad???n? okurlar anlayamad?. Bu bilginin ilkeli gazetecilik ad?na, bir ek not olarak o sayfada yer almas? ("arad?k ula?amad?k" veya "gazeteye aç?klama yapmak istemedi" gibi ifadelerle) gerekirdi.(http://www.sabah.com.tr)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri