forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Show TV'nin sat??? di?er ?irketleri kurtar?r m??

Aktif .

showtvTMSF taraf?ndan 12 ?irketine el konulan Çukurova Grubu, Show TV'nin sat??? ile birlikte di?er ?irketlerini "sat?lmaktan" kurtard?.

Taraf'?n Ankara Temsilcisi Hüseyin Özay imzal? habere göre el konulan ?irketler iade edilebilir.

D??ER ??RKETLER ?ADE ED?LEB?L?R

Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in, TMSF taraf?ndan el konulan Show TV'yi jet h?z?yla Ciner Grubu'na satmas?, TMSF'nin planlar?n? da altüst etti. Yeni plana göre, Show TV'nin sat?? geliri olan 402 milyon dolar?n TMSF'nin kasas?na girmesi ile birlikte, el konulan di?er ?irketlerin iadesi gündeme gelecek. 

KARAMEHMET SATI?LA ?BREY? DÖNDÜRDÜ

?nterbank'tan kaynaklanan 398 milyon dolarl?k borç nedeniyle ba?ta medya olmak üzere ?irketlerinin büyük k?sm?n?n kontrolünü kaybeden Karamehmet, geçti?imiz hafta gerçekle?tirdi?i Show TV sat??? ile ibrenin yeniden kendisine dönmesini sa?lad?.

Karamehmet'in 12 ?irketine 17 may?sta el koyan, bir hafta sonra da yakla??k 40 ?irketinin hisselerine haciz uygulayan TMSF, alaca??n? tahsil etmek için, ?irketlerin gruplar halinde sat???n? planl?yordu. 

TMSF'N?N PLANLARI DE???T?

TMSF'nin sat?? takvimini haz?rlad??? bir dönemde, Karamehmet, Show TV'yi Ciner Grubu'na 402 milyon dolara satt???n? aç?klad?. Bu sat?? i?lemi ile birlikte, planlar de?i?ti. Buna göre, di?er ?irketlerin sat??? için acele edilmeyecek.

Öncelikle, Show TV'nin sat?? gelirinin TMSF'nin kasas?na girmesi beklenecek. Sat?? protokolüne göre, 402 milyon dolar?n tamam? TMSF'ye kalacak. Çukurova Grubu'nun ise TMSF'ye faizi ile birlikte 455 milyon dolarl?k bir borcu bulunuyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri