forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Televziyonlar Gezi Eylemlerine ne kadar yer ay?rd??

Aktif .

gezi-parkiMedya Takip Merkezi (MTM), 31 May?s-04 Haziran tarihlerindeki TV yay?nlar?n? kapsayan bir ara?t?rma yapt?.

Rapora gre, eylem ve protestolar? ekranlar?na en fazla ta??yan kanallar, Ulusal Kanal, Halk TV ve Cem TV oldular. Ara?t?rman?n dikkat ekici bir yan? ise, BBC World ile CNN International?n pek ok Trk kanal?ndan fazla yay?n yapmas?yd?.

Gezi Park?nda ba?layan ve Cumhuriyet tarihinin en yayg?n kitlesel eyleminden birine dn?en olaylar, medyada da nemli tart??malar ya?anmas?na neden oldu. Baz? bankalar, restoran ve kafeler ile medya kurulu?lar? protestolara maruz kald?lar. Protestolardan en ok etkilenenlerin ba??nda, ku?kusuz bir canl? yay?n arac? Taksim meydan?nda tahrip edilen NTV oldu... Ya?anan srete TV kanallar?n?n yay?n srelerinde arp?c? de?i?imler gzlendi. Gezi Park? olaylar? ile ilgili 30 TVde be? gnde 707 saat haber yap?ld?.

Medya Takip Merkezi, 30 TV kanal? zerinden yapt??? haber takibi sonular?na gre, Gezi Park? eylemlerinin be? gnlk srete TV ekranlar?na gn gn ne oranda yans?d???n? lmledi.  31 May?s  04 Haziran tarihlerini kapsayan ara?t?rma raporuna gre, be? gnlk dnemde TV kanallar?, olaylarla ilgili toplam 2 milyon 545 bin 646 saniye haber yay?nlad?. En fazla yay?n? Ulusal Kanal,  Halk TV ve Cem TV yapt?lar

Ara?t?rma dnemi boyunca, Gezi Park? eylemlerini ekranlar?na en fazla ta??yan TV kanal? toplamda 319 bin 480 saniye ile Ulusal Kanal oldu. Halk TV 314 bin 853 saniye ile ikinci, Cem TV 178 bin 861 saniye ile nc oldu. Toplamda 36 bin 860 saniye yay?n yapan ?ngiliz yay?n kurulu?u BBC World ile 31 bin 985 saniye yay?n yapan CNN International ise pek ok Trk kanal?n? geride b?rakt?.

Olaylar?n en hararetli oldu?u gnlerden biri olan 31 May?s Cuma gn, Gezi Park? ile ilgili en fazla haberi Halk TV yay?nlad?. Protestolar ile ilgili toplamda 35 bin 639 saniye yay?n yapan Halk TVyi ayn? gn lke TV(15 bin 799), STV Haber( 14 bin 128 saniye), Beyaz TV(13 bin 640 saniye) Ulusal Kanal (12 bin 559 saniye) takip ettiler.

1 Haziran Cumartesi gn yay?nlar?nda ise s?ralamada radikal de?i?imler ya?and?. Yay?nlar?n? iki buuk kat?na ?kartan Halk TV, yzde 150'lik art??la 89 bin 967 saniye yay?n yapt? ve ilk s?radaki yerini korudu. Ulusal Kanal yzde 491lik art??la yay?n sresini 74 bin 185 saniyeye ?kard? ve ikinci s?raya ykseldi. Olaylara ay?rd??? haber sresini yzde 234 oran?nda artt?ran Cem TV 41 bin 712 saniye ile nc s?rada yer al?rken, Gezi Park? eylemine yzde 258 daha fazla sre yer ay?ran CNNTrk, yay?n sresini 29 bin 095 saniye olarak gerekle?tirerek 4. s?rada yer buldu. Bir nceki gn ilk 10 s?ralamas?nda yer almayan NTV ise, 1.633 saniye olan yay?n?n? yzde 1.500 artt??la 26 bin 121 saniyeye ?kartarak gn ierisinde konuyla ilgili en fazla yay?n yapan 5. TV kanal? oldu.

2 Haziran gn yay?nlar? analiz edildi?inde, bu kez Ulusal Kanal?n yzde 14lk ykseli?le ilk s?raya oturdu?u grld. Ulusal Kanal?n ard?ndan, yay?nlar? yzde 19 oran?nda azalan Halk TV, 73 bin 211 saniye ile ikinci s?rada yer ald?. Eylemlere bir nceki gn ile ayn? oranda yer veren Cem TV nc s?rada konumlan?rken, gn ierisinde olaylara 41 bin 613 saniyelik sre ay?ran Cem TV'yi, 34 bin 523 saniye ile A Haber ve toplamda 30 bin 922 saniyelik yay?n yapan CNNTrk izlediler.

3 Haziran gnndeki yay?nlar incelendi?inde ise, 81 bin 157 saniye yay?n yapan Ulusal Kanal?n ilk s?radaki yerini korudu?u grld. Yay?nlar?nda yzde 37 oran?nda ykseli? olan Cem TV, 57 bin 055 saniye ile ikinci s?raya ykseldi. Bir nceki gne gre bir basamak gerileyen Halk TVnin yay?n sresi 54 bin 169 oldu. CNNTrk 38 bin 600 saniyelik yay?n ile drdnc s?rada yer al?rken, Kanal24 ise 37 bin 893 saniye yay?n yaparak be?inci s?rada yer ald?.

MTMnin ayn? ara?t?rmas?na gre, 4 Haziran gnnde Ulusal Kanal, 67 bin 102 sre yay?n ile Gezi Park? olaylar?na en fazla yer ay?ran TV kanal? olurken, bir nceki gne oranla yzde 14 daha fazla haber yay?nlayan Halk TV, 61 bin 867 sre ile onu izledi. Konuya ay?rd??? sre yzde 39 oran?nda artan CNNTrk, 53 bin 726 saniye ile nc s?raya ykseldi. Habertrk, gn boyunca olaylara 50 bin 346 sre saniye yer vererek drdnc olurken, onu 41 bin 710 saniye yay?n yapan Kanal B izledi.

Raporda dikkat eken bir di?er nokta ise ara?t?rman?n yap?ld??? sre boyunca, olaylarla ilgili haber srelerinin gn be gn artm?? olmas?yd?. MTMnin, 30 TV kanal? zerinden haz?rlad??? ara?t?rma raporuna gre, son 5 gnlk srete, TV kanallar?n?n Gezi Park? olaylar?na ay?rd??? sreler 31 May?stan 4 Hazirana kadar yzde 284 oran?nda artt?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri