forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

leventkirca-erbakanMahkeme taraf?ndan kabu edilen 28 ?ubat iddianamesinde dönemin hükümetini devirmek için izlenen psikolojik harekât ayr?nt?lar?yla anlat?l?yor.

?ddianamede yer alan ‘Siyasal ?slam'la Mücadele Plan?'nda Refah Partisi 'ne yönelik iftira ve karalamalara yer veriliyor.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, bu konuda PKK'yla mücadele yöntemlerinin kullan?lmas? gerekti?i tavsiye edilerek ?unlar kaydediliyor: "TSK, M?T, Parlamento, yarg?, e?itim kurumlar?, medya ve STK'lar?n yapacaklar? takvime ba?lanmal?. RP daima kendini savunma pozisyonunda hissetmeli. Sürekli taarruz etmeliyiz. Siyasi ?slam'?n ?rz dü?manl??? gibi motifleri ön plana ç?kart?lmal?. E?lerinin, k?zlar?n?n ahlaki durumlar?na çal???lmal?. ?slami hareketin liderleri hakk?nda dezenformasyon yap?lmal?. Halk?n ?slami hareketten korkup nefret edece?i tan?mlamalar kullan?lmal?. Erbakan ve ?evki Y?lmaz'?n hakaret içeren sözleri Levent K?rca'da hicvedilmeli."

?ddianamede yer alan bu not, Levent K?rca'n?n o dönemde televizyonda yay?nlanan 'Olacak O Kadar Televizyonu' isimli programda s?kça uygulamaya konmu?tu. 

??te Levent K?rca'n?n Erbakan'? konu edindi?i programlardan biri... 

LEVENT KIRCA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri