forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yavuzbaydar-erdalsafakYay?n Yönetmeni oldu?u gazetenin Okur Temsilcisi Yavuz Baydar’? ele?tiren Erdal ?afak,  Okur Temsilcisine gelen bir okur mektubunu kö?esinde yay?nlad?. Baydar'?n sayfas? ise yay?nlanmad?. 

"Gezi Park? olaylar?nda sergiledi?imiz duru? nedeniyle baz? çevreler çok üstümüze geldi. Bu bask?lardan etkilenen baz? yazarlar?m?z da "Liberter" bir havaya girdi. " diyen Erdal ?afak, yazar?na ele?tirisini dile getirmek için Sabah abonesi Ethem Ünal’?n mektubunu "gerçek SABAH okurlar? her ?eyin fark?nda" diyerek yay?nlad?.

??te Erdal ?afak’?n kö?esinde yay?nlanan mektup... 

"Merhaba, iyi çal??malar... 
 En az 2 senedir kesintisiz SABAH gazetesi abonesiyim, 2009 y?l?ndan itibaren de gazete bayileri arac?l??? ile haftada en az 5 gün al?rd?m. (... )

Ben Gezi Park? eylemleri s?ras?nda SABAH’?n man?et ve birinci sayfa tercihini destekliyorum, arkan?zday?m. ??te ben bu yüzden size destek verdim az da olsa. ??te bu önemli günlerde ülkenin menfaatlerini koruyan ve do?ru haber yapan gazete benim gazetem. (... )

Say?n Yavuz Baydar, tarafs?zsan?z bunu da gazetede yay?nlar ya da ele al?rs?n?z. Demi?siniz ki; okur ’Günayd?n Gezi’ ba?l??? sebebiyle tepkili. Hangi okur say?n Baydar, hangi okur? Benim gibi 2 y?ld?r ev adresine gazete teslim abone mi, yoksa forumlarda ve sosyal medyada organize olup, ’Haydi yanda? gazetelere binlerce ele?tiri mail’i gönderiyoruz’ diyerek organize tepki mail’leri gönderen sahte SABAH okuru mu? Benim bilgilerimi, ad?m? soyad?m?, telefon numaram? mü?teri hizmetlerinden kontrol ettirin Yavuz Baydar, en az 2 y?ll?k aboneyim ve SABAH gazetesi okuruyum. 

’Günayd?n Gezi’ ve benzeri ba?l?klar? ele?tirenlerin gerçek bilgilerini al?n, bak?n bakal?m SABAH okuru muymu?. Bunu kan?tlayamazsan, sen de SABAH gazetesi yönetimine yap?lan ?antaj?n içindesin Yavuz Baydar. Biz abone olarak memnunuz; SABAH okuru olmayanlar, Sözcü, Cumhuriyet okurlar? memnun olmayabilir.  (... ) 

Bu oyunun oyuncusu olmay?n Yavuz Baydar, SABAH okuru olmayanlar? SABAH okuru ve ço?unluk gibi sunmay?n, SABAH gazetesine zarar vermeyin. SABAH sahipsiz de?ildir, yan?nday?z Erdal Abi... "  

(Yaz?n?n tamam? için t?klay?n)

YAVUZ BAYDAR NE YAZMI?TI?

Kö?esinde iki hafta önce "Medya i?ini iyi yapmazsa bu ülkeye demokrasi gelmez, meslek de tamamen yok olur." yazan Yavuz Baydar, gazetesinin haberlerini ele?tirmi? ve ?öyle yazm??t?:
 
Türkiye finans?, turizmi ve medyas?n?n kalbi, 14 milyonluk bir ?ehirde ortal??? altüst eden, siyasi-kültürel-sosyal boyutlu bir protesto ve ?iddet dalgas?n?n bir ulusal gazetenin ba? sayfas?nda görülmemesine okurlardan tepki gelmesi kadar do?al bir geli?me olamaz. Ele al?nmas? bir mesleki etik gere?idir.

OKUR TEMS?LC?S? KÖ?ES? BO? KALDI

Al Monitor ve Hunfington Post gibi gazetelere ve internet sitelerine yazd??? yaz?larda da Türk medyas?n?n habercilik görevini yeteri kadar yapmad???n? yazan Baydar’?n bugün ise Okur Temsilcisi  sayfas? bugün yay?nlanmad?... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri