forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

misir-darbesiEski bir televizyon kanal? al??anlar?ndan olu?an "Rabiatul Adeviyye-Grup 19" adl? ekip, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlar?nda i?lenen katliam? canl? yay?nla dnyaya ula?t?rmay? ba?ard?. 

Al?nan bilgiye gre, ba?kent Kahire'de geen hafta gerekle?en katliamlar?n grntlenmesini engellemek isteyen gvenlik gleri, ncelikle helikopterlerle gruba ait canl? yay?n arac?n? hedef ald? ancak bu tr sald?r?ya haz?rl?kl? olan gruptan ba?ka bir ekip, devreye girerek canl? yay?na devam etti. Sald?r?n?n ikinci a?amas?nda gvenlik gleri kameramanlar?n zerine ate? at?. Sald?r?da 2 ki?i hayat?n? kaybetti. Daha sonra baz? noktalara yerle?tirilen kameralar?n grnt almas? engellendi. Cami minaresine yerle?tirilen ve meydan? ku?bak??? gren kamerayla, meydandaki platformu gren kamera vuruldu. Ayr?ca Rabiatul Adeviyye Meydan?'na verilen elektrik kesildi. Btn bu engellemelere ra?men ekipler canl? yay?n arac?n? terk etmeyerek katliam? yay?nlamaya devam etti.  

te yandan, M?s?r'da bas?n mensuplar?na ynelik engellemeler bununla s?n?rl? kalmad?. Yabanc? bas?n mensuplar?nda len ve yaralananlar?n yan? s?ra tutuklananlar oldu. AA muhabiri Hiba Zekeriya ve TRT Muhabiri Metin Turan da haber takibi iin gittikleri Ramses Meydan?'nda gvenlik glerinin gstericilere mdahalesi esnas?nda s???nd?klar? Fetih Camisi'nde mahsur kalm?? sonras?nda ise gzalt?na al?nd?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri