forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtarapcaspikerTRT Arapça Kanal?'nda program yapan M?s?rl? spiker Beshir Abdelfettah canl? yay?nda Ba?bakan Erdo?an'?n M?s?r politikas?n? ele?tirerek istifa etti.

Abdelfettah, bugüne kadar TRT'de çal??t??? için M?s?rl?lardan özür diledi ve bütün ili?kilerini kesti?ini ilan etti. 

??TE O SÖZLER

??te M?s?rl? gazetecinin o sözleri: "M?s?r halk? Türk halk?n? çok sevmektedir. Bunda ?üphe yok. Liderler kendi aralar?nda ihtilafa dü?ebilirler. Ama halklar aras?nda bir ihtilaf yoktur. M?s?r halk? Türk halk?n? çok sevmektedir. Tarihi ili?kilerimiz vard?r, bu ili?kiler devam edecektir. Ancak Say?n Erdo?an'?n söyledi?i ?eyler, Ezher hakk?nda ve M?s?r hakk?nda söyledi?i ?eyler ve siyasi duru?u hatal?d?r. Biz M?s?rl?lar?n k?rm?z? çizgileri vard?r. Ki?iselç?karlar ve di?er ?eyler bir kenarad?r. Vatan sevgisi asloland?r. Bu sebeple bugün burada son program?m? yapt???m? ve TRT Arapça kanal? ile bütün ili?kimi kesti?imi aç?kl?yorum. Say?n Erdo?an'?n M?s?r halk?na bir özür borcu vard?r. Kendisi özür dilememi?tir. Ama ben burada özür diliyorum. M?s?r halk?ndan özür diliyorum. Özür dilemeyen utans?n. Ben de bu kanalda ve bu programda çal??t???m için utan?yorum. ?imdi herkesin gözü önünde istifa ediyorum. Allah'a emanet olunuz. "

Kaynak: http://haber.rotahaber.com/ 

 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri