forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

28 ?ubat'?n man?etleriyle ilgili rapor tamam

Aktif .

aksam-28subat

28 ?ubat'?n medya aya??yla ilgili çal??malar kapsam?nda gazete haberleri ve man?etlerle ilgili rapor haz?rland?. 

Yapt?klar? yay?nlarla darbeye destek veren gazeteciler ve medya patronlar?n? mercek alt?na alan savc?l?k, man?etlerde imzas? olan gazetecilerle, dönemin komuta kademesi aras?ndaki ili?kiyi delillendiriyor. Mal varl?klar?nda astronomik art?? ya?anan isimler de MASAK taraf?ndan tespit edildi. Hesaplanan ve mal varl???nda anormal art?? belirlenen isimler aras?nda gazeteci ve baz? bürokratlar da var.

Ak?am Gazetesi, soru?turmaya bugünkü man?etine '28 ?ubat'ta sivil haz?rl?k' ?eklinde ta??d?.

aksam-28subat

 

 

 

 

 

 

 

28 ?ubat'?n 'Utanç' man?etleri için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri